MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Echipamente IT pentru cercetare

procedura prin cerere de oferte publicata in SEAP cu invitatia de participare, avand nr. 371086 din 13.03.2015.
Data limita de depunere a candidaturilor : 30.03.2015, ora 11:30;
Data deschiderii ofertelor : 30.03.2015, ora 12:00;

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.1811427 IP;
Formulare;
Solicitare de clarificare 1;
Solicitare de clarificare 2;
Solicitare de clarificare 3;
Solicitare de clarificare 4;
Solicitare de clarificare 5;

×