MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Echipament de prelucrare materiale metalice prin tehnici specifice imprimării 3D si echipamente auxiliare pentru obținerea de produse finite

„Echipament de prelucrare materiale metalice prin tehnici specifice imprimării 3D si echipamente auxiliare pentru obținerea de produse finite”,
publicata in SICAP cu anuntul de participare avand nr. CN1011045/07.05.2019
Termen limita pentru primire a ofertelor: 07.06.2019, ora 15:00;
Data de deschidere a ofertelor: 07.06.2019, ora 15:00;
Locul de deschidere: în SICAP.
Caiet de sarcini;
Draft contract;
Fisa de date;
Formulare;
DUAE;
Clarificare;
Anunț de atribuire;

×