MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Echipament de masura a proprietatilor la temperaturi joase si de obtinere a temperaturilor joase

Cerere de oferta: Numarul invitatiei: 220043.
Procedura a fost atribuita. Anunt de atribuire numarul 86551/27.08.2009.

×