MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Echipament de incercare motoare cu turatie ridicata

procedura prin cerere de oferta publicata in SEAP cu invitatia de participare avand nr. 373818/13.05.2015.
Data limita de depunere a ofertelor 02.06.2015 ora 12:00;
Data si ora deschiderii ofertelor: 02.06.2015 12:30;

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.189670 IP;
Formulare;
Detaliu invitatie;
Clarificari 1;

×