MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Echipament de grafitizare de laborator

Publicata in SEAP nr.115685/22.02.2011.
Clarificare publicata si in SEAP:
 In documentatia de atribuire se va considera data de 31.03.2011, data de primire si de deschidere a ofertelor conform anuntului de participare publicat in SEAP, in loc de 04.04.2011, cat s-a trecut din eroare. 

Nota de inaintare;
Fisa de date achizitie;
Modele formulare;

×