MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Echipament de conditionare climatica exterioara de tip XENOTEST

Documentatia a fost publicata in SEAP la nr. 186345 din 24.11.2008
Comentariu: Deoarece procedura se finalizeaza cu licitatie electronica, autoritatea contractanta face urmatoarea clarificare : punctul IV.2 din fisa de date a achizitiei se va considera modificat dupa cum urmeaza: IV.2) Etapa finala de licitatie electronica DA X NU? Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica: Informatii referitoare la procedura vor fi comunicate ulterior participantilor selectati.” 

Fisa de date;
Caiet de sarcini.

×