MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Dezvoltarea parteneriatului national si european in domeniul materialelor stocatoare de hidrogen, in concordanta cu obiectivele platformei tehnologice europene pentru hidrogen si pile de combustie

Proiect PART-HYSTOR
Tema:
Dezvoltarea parteneriatului national si european in domeniul materialelor
stocatoare de hidrogen, in concordanta cu obiectivele platformei tehnologice
europene pentru hidrogen si pile de combustie
Contract: Nr.190 /2006
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
Contractor: INCDIE ICPE – CA
Director de proiect: dr. ing. Elena Enescu
Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul III – Proiecte de promovare a participării la programele europene şi
internaţionale de cercetare
Tipul proiectului: P-INT-VIZ
Acronimul proiectului: PART-HYSTOR
Perioada de derulare a proiectului: 01.08.2006 – 30.08.2008
Aria tematica: 5.1 Hidrogen si pile de combustie
Scopul proiectului:
Viziunea proiectului este de a deveni forta motoare pentru promovarea cercetarilor din domeniul
materialelor pentru stocarea hidrogenului si de a promova si dezvolta parteneriatul la nivel national si
european in vederea participarii in Programul Cadru de cercetare 7 al Uniunii europene.
Misiunea proiectului este dezvoltarea parteneriatului S/T dintre echipele de cercetare, institutiile si
retelele de cercetare din Romania si structurile de cercetare similare din spatiul european, implicate in
cercetarea in domeniul hidrogenului.

Descriere proiect

×