MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Dezvoltarea de inhibitori naturali prietenosi mediului, pe baza de extracte de plante, destinati combaterii atât a coroziunii, cât si a depunerilor de crusta (ICC) din instalatiile termice

PLANTINHIB – PROGRAMUL 4 – Domeniul 7 – Contract 72-166 / 2008
Dezvoltarea de inhibitori naturali prietenosi mediului, pe baza de extracte de
plante, destinati combaterii atât a coroziunii, cât si a depunerilor de crusta
(ICC) din instalatiile termice
CO – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA (INCDIE ICPECA) – Director proiect: dr.ing. Lingvay Iosif, e-mail: lingvay@icpe-ca.ro; tel: 0744/680.238
P1 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica (INCDCF–ICCF)
P2 – Universitatea „POLITEHNICA” Bucuresti (UPB)
P3 – Institutul de Biologie Bucuresti (IBB)

În cadrul proiectului, se urmaresc: realizarea, caracterizarea fizico-chimica si structurala,
experimentarea (determinarea atât a eficientei anticorozive, cât si de inhibare a formarilor de crusta) a
unui nou produs ICC pe baza de extracte de plante din flora autohtona. Pe durata proiectului se
propune realizare / caracterizare, atât la nivel „model experimental”, cât si la nivel „prototip”. De
asemenea, se propune determinarea stabilitatii produsului ICC prototip, în vederea stabilirii duratei
maxime de stocare („termen de garantie”). Deci, se urmareste ca proiectul sa se finalizeze printr-un
produs nou ICC – prototip certificat, cu referentialul definitivat (specificatie tehnica) si foaia de catalog
aferente. De asemenea, se propune realizarea unui studiu de stricta specialitate (biologie), respectiv
studiul conditiilor pedoclimatice din România, optime dezvoltarii plantelor ale caror extracte prezinta
efect ICC, precum si al impactului asupra mediului a utilizarii industriale a acestor plante.

Descriere proiect

×