MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Detector de gaze inflamabile si toxice bazat pe matrice de senzori MOS pe carbura de siliciu (acronim SIC-GAS)

Autoritatea contractanta: UEFISCDI
Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii,
Proiect PN-II-PCCA Nr. 204/2012
Acronim: SIC-GAS
Consortiu:
Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica INCDIE ICPE-CA;
Director Proiect: Dr. Fiz. Jenica Neamtu;
Partener 1: Universitatea Politehnica Bucuresti;
Responsabil Proiect: Prof Dr. Gheorghe Brezeanu;
Partener 2: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie;
Responsabil Proiect: Fiz. Florea Craciunoiu;
Partener 3: SC CEPROCIM SA;
Responsabil Proiect: Ing. Ionut Iordache;
Partener 4: SC InterNET SRL;
Responsabil Proiect: Dr.Ing. Dragos Vasile Ofrim;

Descriere proiect

×