MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Personalul de Cercetare-Dezvoltare

În institut își desfășoară activitatea 202 persoane, din care:

din care:

 Structura personalului atestat:

Cercetăror Științific I: 22

Cercetăror Științific II: 8

Cercetăror Științific III: 25

Cercetăror Științific: 17

Inginer Dezvoltare Tehnologică I: 14

Inginer Dezvoltare Tehnologică II: 5

Inginer Dezvoltare Tehnologică III: 3

Inginer Dezvoltare Tehnologică: 1

×