MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Cresterea vizibilitatii internationale a cercetarilor din domeniul materialelor avansate pentru inginerie electrica in scopul integrarii in programele europene si internationale de cercetare

Proiect VISRAMEL
Tema
Cresterea vizibilitatii internationale a cercetarilor din domeniul materialelor
avansate pentru inginerie electrica in scopul integrarii in programele europene si
internationale de cercetare
Contract: Nr. 197/2006
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
Contractor: INCDIE ICPE – CA
Director de proiect: Ing. Gabriela OBREJA
Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul III – Proiecte de promovare a participării la programele europene şi
internaţionale de cercetare
Tipul proiectului: P-INT-VIZ
Acronimul proiectului: VISRAMEL
Perioada de derulare a proiectului: 01.08.2006 – 31.07.2008
Arii tematice:
4.2 Materiale
4.1 Nanostiinte, nanotehnologii
4.3 Productii noi
Obiectivul general
Cresterea vizibilitatii internationale a comunitatii stiintifice romanesti, precum si a programelor de
cercetare din domeniul materialelor avansate si tehnologiilor de virf, in scopul cresterii gradului de
corelare si integrare in programele europene de cercetare in domeniu.

Descriere proiect

×