MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Concurs angajare – 2020 – Asistent de cercetare stiințifică – domeniile: inginerie chimică, chimie, ingineria mediului, biotehnologii,

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare stiințifică în cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017 „Creșterea eficienței energetice a instalațiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz – microalge biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare”, Contract nr. 32PCCDI/2018.

Norma de lucru: 8 ore/zi
Perioada angajarii:
determinată (30.09.2020 – 30.11.2022)
Data până la care are loc depunerea dosarelor: 03.09.2020, ora 16:00
Proba de selecție constă în:

– Analiza dosarului candidatului;
– Proba scrisă;
– Interviu

Candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare în unul dintre domeniile: inginerie chimică, chimie, ingineria mediului, biotehnologii, să aibă competențe în analiză chimică calitativă și cantitativă, analiză instrumentală, experiență de minim 1 an în activități de cercetare, preferabil în biotehnologii energetice și de mediu, tratarea și epurarea apelor, analize de mediu, să fie cunoscător de limba engleză la nivel experimentat, să aibă abilități de documentare, elaborare și diseminare lucrări științifice în limbile română și engleză. Candidatul trebuie să aibă dorință de perfecționare, de abordare domenii interdisciplinare și subiecte de cercetare noi, identificare și punere în aplicare metode și proceduri de analiză.

Conținutul dosarului de candidatură:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de licență;
– Copia diplomei de master;
– Cazier judiciar;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare
– Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz in specialitate
– Curriculum vitae, inclusiv lista de lucrări publicate/participări la conferințe de specialitate (se vor analiza cu prioritate lucrările realizate ca prim-autor);
– Copie a certificatului de casatorie (dacă este cazul)

Cei interesați sunt rugați să își depună candidatura la sediul INCDIE ICPE-CA – Secretariat – 021 346 72 31

Bibliografie concurs:

1. Vasile Nicolic – Producrerea si utilizarea biogazului pentru obtinrerea de energie, suport de curs, 2006
http://www.nikolicivasilie.ro/lucrari-stiintifice/Biogaz%20curs.pdf
– Despre biogaz, bazele metanogenezei
– Factorii care influenteaza producerea de biogaz
– Materii prime pentru obtinerea biogazului

2. Biogazul – Ghid practic, Manual elaborat in cadrul proiectului Big-East, Biogas for Eastern Europe, 2008
http://www.big-east.eu/downloads/Final%20National%20Handbooks/BiG-East%20Handbook%20Romania.pdf
– Avantajele tehnologiilor de biogaz
– Digestia anaeroba
– Utilizarea biogazului si digestatului

3. Horea Iustin NAŞCU Lorentz JÄNTSCHI Chimie analitica si instrumentala, Editura Academic Pres & Academic Direct, 2006
http://ph.academicdirect.org/CAI_2006.pdf
– Analiza cantitativa gravimetrica si volumetrica
– Prelevare probe
– Cromatografie de gaze

×