MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Concurs angajare – 2020 – Asistent de cercetare stiințifică – domeniile: inginerie chimică, chimie, ingineria mediului, biotehnologii,

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare stiințifică în cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017 „Creșterea eficienței energetice a instalațiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz – microalge biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare”, Contract nr. 32PCCDI/2018.

Norma de lucru: 8 ore/zi
Perioada angajarii:
determinată (decembrie 2020 – 30.11.2022)
Data până la care are loc depunerea dosarelor: 20.11.2020, ora 13:30
Proba de selecție constă în:

– Analiza dosarului candidatului;
– Proba scrisă;
– Interviu

Candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare în unul dintre domeniile: inginerie chimică, chimie, ingineria mediului, biotehnologii, să aibă competențe în analiză chimică calitativă și cantitativă, analiză instrumentală, experiență de minim 1 an în activități de cercetare, preferabil în biotehnologii energetice și de mediu, tratarea și epurarea apelor, analize de mediu, să fie cunoscător de limba engleză la nivel experimentat, să aibă abilități de documentare, elaborare și diseminare lucrări științifice în limbile română și engleză. Candidatul trebuie să aibă dorință de perfecționare, de abordare domenii interdisciplinare și subiecte de cercetare noi, identificare și punere în aplicare metode și proceduri de analiză.

Conținutul dosarului de candidatură:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de licență;
– Copia diplomei de master;
– Cazier judiciar;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare
– Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz in specialitate
– Curriculum vitae, inclusiv lista de lucrări publicate/participări la conferințe de specialitate (se vor analiza cu prioritate lucrările realizate ca prim-autor);
– Copie a certificatului de casatorie (dacă este cazul)

CALENDAR CONCURS

1. Anuntarea concursului in data de 06.11.2020 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 06.11.2020 – 20.11.2020, ora 13.30
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 23.11.2020
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare 24.11.2020
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 25.11.2020
6. Proba scrisa: 26.11.2020, ora 10
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 02.12.2020
8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 03.12.2020
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa: 04.12.2020
10. Desfasurarea probei de interviu: 07.12.2020
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 08.12.2020
12. Depunerea contestatiilor – proba interviu: 09.12.2020
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba interviu: 10.12.2020
14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 10.12.2020

Cei interesați sunt rugați să își depună candidatura la sediul INCDIE ICPE-CA – Secretariat
Relații la telefon 021.346.82.97

Bibliografie concurs:

1. Vasile Nicolic – Producrerea si utilizarea biogazului pentru obtinrerea de energie, suport de curs, 2006
http://www.nikolicivasilie.ro/lucrari-stiintifice/Biogaz%20curs.pdf
– Despre biogaz, bazele metanogenezei
– Factorii care influenteaza producerea de biogaz
– Materii prime pentru obtinerea biogazului

2. Biogazul – Ghid practic, Manual elaborat in cadrul proiectului Big-East, Biogas for Eastern Europe, 2008
http://www.big-east.eu/downloads/Final%20National%20Handbooks/BiG-East%20Handbook%20Romania.pdf
– Avantajele tehnologiilor de biogaz
– Digestia anaeroba
– Utilizarea biogazului si digestatului

3. Horea Iustin NAŞCU Lorentz JÄNTSCHI Chimie analitica si instrumentala, Editura Academic Pres & Academic Direct, 2006
http://ph.academicdirect.org/CAI_2006.pdf
– Analiza cantitativa gravimetrica si volumetrica
– Prelevare probe
– Cromatografie de gaze

Data: 23.11.2020
Rezultate obținute la selectia dosarelor în vederea Concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent cercetare in cadrul proiectului cu titlul “Cresterea eficientei energetice a instalatiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge biocombustibili, in cadrul conceptului de biorafinare” Contract nr 32/2018 (numar intern 7127/2018)

Nr crt. Cerere Rezultatul selecției
1 1876 RESPINS
2 1884 ADMIS
3 1893 ADMIS

Barem de corectare

1. Care sunt etapele de procesare într-o instalație de biogaz?

– Transportul, livrarea, stocarea şi pretratarea (mărunțire, omogenizare) materiei prime.
– Producerea biogazului în reactorul de fermentare (digestor).
– Stocarea biogazului, condiţionarea (purificarea) şi utilizarea sa.
– Stocarea nămolului fermentat (digestatului), prelucrarea şi utilizarea sa.
Punctaj max:20

2. Ce fel de substraturi sunt recomandate pentru producerea de biogaz?

– Substraturi provenite din agricultură (gunoiul animal, reziduurile vegetale, culturile energetice);
– Deşeuri organice și ape uzate rezultate din activităţile agro-industriale şi din industria alimentară (industria produselor lactate, industria procesarii cărnii și a peștelui, panificație, industria conservelor de legume și fructe, a băuturilor etc.);
– Nămol de epurare de la stațiile de tratare ape municipale, etc.
Punctaj max:20

3. Enumerați cel puțin patru utilizări ale biogazului

– Utilizare directă ca gaz combustibil (în arzătoare de aragaz, etc.);
– Producere de energie electrică
– Producere de energie termică
– Gaz pentru transport (după purificare)
Punctaj max:20

4. Care sunt calitățile unui îngrășământ valoros pentru sol?

Trebuie să fie bogat în azot, fosfor, potasiu şi micronutrienţi.
Punctaj max:20

5. Analytical methods can be classified according to the type and physical condition of the sample, the purpose of the analysis, the sample size, as well as the type of the analytical method. According to the latter criterion, the analytical methods are divided into chemical methods and instrumental methods. Chemical methods are based on various chemical operations using the usual laboratory glassware consisting of simple devices. Generally, by these methods the sample’s mass or volume are measured. Instrumental methods involve the use of complex equipment, based on electronic, optical or thermal principles. In such cases, various properties related to the composition of the sample are measured.
Punctaj max:20

PO-28 Stabilirea condițiilor de organizare și funcționare și a modului de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor, edII, rev 2

Rezultate PROBA SCRISA

Nr.crt. Cerere Punctaj mediu Rezultat
1 1884 100 ADMIS
2 1983 31.34 RESPINS
×