MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Comunitatea științifică electrotehnică – O comunitate deschisă – Strategii și politici în cercetarea științificã din domeniul electrotehnic

11 decembrie 2007,
Sediul INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii, nr. 311, sector 3, București

Program

×