MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Comunicarea ICPE-CA cu media in 2017 Ianuarie

COMUNICAT DE PRESẴ
17 ianuarie 2017

Recunoaṣterea valorii ṣi competitivităṭii Institutului Naṭional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA în cercetarea naṭională ṣi internaṭională a fost reconfirmată, ṣi de această dată, prin obṭinerea a 2 medalii ṣi diplome de argint în cadrul Concursului internaṭional de inventică Bruxelles–EUREKA 2016.
Astfel, invenṭiile Motor sonic magnetostrictiv cu modul electronic de acṭionare ṣi Procedură pentru obṭinerea compoziṭiei adezive pe bază de Ag nanostructurat au obṭinut medalii ṣi diplome de argint.
Iată de ce ICPE-CA, prin cercetările demarate, este pregătit să raspundă provocărilor impuse de noile cerinṭe economice ṣi sociale, astfel încât, prin activitatea sa, să consolideze dezvoltarea durabilă a întregii societăṭi.

Biroul de Presă ICPE-CA

stiintasitehnica.rorador.rotimetv.roadpres.netfeedler.roultima-ora.roamosnews.rocomunicatedepresa.com.ro,marketingromania.ro

30 ianuarie 2017 interviu Pislaru Danescu Lucian la postul Radio Romania Cultural, emisiunea Stiinta in cuvinte potrivite, despre medalia de argint obtinuta la concursul EUREKA de catre inventia Motor sonic magnetostrictiv cu modul electronic de acṭionare

31 ianuarie 2017 interviu Neamtu Jenica la Radio Romania Cultural, emisiunea Stiinta in cuvinte potrivite, despre medalia de argint obtinuta la concursul EUREKA de catre inventia Procedură pentru obṭinerea compoziṭiei adezive pe bază de Ag nanostructurat

 

×