MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Comunicarea ICPE-CA cu media in 2014 Iunie

Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;
Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;
Titlul proiectului: „RURALINVEST – Împreună pentru o şansă la ocupare!”;
Cod Contract: POSDRU/135/5.2/S/130594;
Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA;
Perioada implementare: Aprilie 2014 – Octombrie 2015.

COMUNICAT DE PRESĂ – 2 iunie 2014

300 de persoane inactive, 300 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 50 de manageri şi 250 angajaţi din mediul rural din regiunile Bucureşti-Ilfov (judeţ Ilfov) şi Sud-Muntenia (judeţele Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi) vor beneficia de un program integrat de formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin prin intermediul proiectului RURALINVEST-ÎMPREUNĂ PENTRU O ŞANSĂ LA OCUPARE!, a cărui conferinţă de lansare a avut loc în data de 30 mai 2014 la sediul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea oportunităţilor de ocupare a grupului ţintă, în regiunile vizate de proiect. Odată cu implementarea sa, proiectul va atinge două componente esenţiale, respectiv formarea profesională şi inserţia pe piaţa muncii, prin organizarea de cursuri de formare profesională şi sprijinirea integrării pe piaţa muncii a unui număr de 85 de persoane şi, totodată, componenta anteprenorială, prin organizarea unui concurs de afaceri prin care 60 de persoane vor fi susţinute în vederea deschiderii unei afaceri proprii.
Cursurile oferite gratis în cadrul proiectului sunt: Lucrător social- calificare nivel 2, Lucrător în electrotehnică-calificare nivel 1, Lucrător în construcţii-calificare nivel 1, Lucrător mediu-iniţiere, Competenţe antreprenoriale-iniţiere, Competenţe sociale şi civice-iniţiere, Sănătate şi securitate în muncă-iniţiere, Comunicare în limba engleză-perfecţionare/iniţiere, Competenţe de utilizare TIC-perfecţionare/iniţiere, Animator socioeducativ-specializare.
La conferinţa de lansare a proiectului amintit au participat actori cheie în identificarea şi recrutarea grupului ţintă, respectiv reprezentanţi ai primăriilor, direcţiilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă, ONG-uri şi mass-media.
De asemenea, în cadrul conferinţei de lansare au fost prezentate obiectivele, indicatorii, activităţile, precum şi beneficiile oferite de proiect.

Biroul de Presă ICPE-CA – 021.346.72.31/308

Aparut in: Obiectiv.netFabrica de BaniMarket WatchZiarul ImpactOpinia GiurgiueComunicate.roZiua CargoZiare LivePresa OnlineAgerpresIndex StiriActualitati.netZiarul Lumina.

COMUNICAT DE PRESA – 6.06.2014

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA este partener în proiectul “Promovarea Finanţării Inovării în Sud-Estul Europei – PROFIS”.
Proiectul se desfăşoara în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE), si are ca scop dezvoltarea de noi capacităţi şi capabilităţi în regiunea Sud-Est Europeana privind facilitarea finanţarii proiectelor inovative in stadiul iniţial. Facilitarea finanţarii vizeaza ideile inventatorilor individuali si ale companiilor spin-off sau start-up.
Pentru a sustine si dezvolta potenţialul de inovare, si pentru ca acesta sa gaseasca drumul către piaţă, PROFIS organizeaza o competitie de idei inovative de afaceri.
Competiţia se va desfăşura în perioada iunie-iulie 2014, în doua etape: o etapă de preselecţie şi o etapă în care competitorii selectaţi vor urma scurte activităţi de instruire şi mentoring, la finalul căreia, in cadrul unui workshop dedicat, îşi vor prezenta planul de afacere.
Primii trei clasaţi vor putea să îşi prezinte planul de afacere unor investitori privaţi din Europa, în cadrul unui workshop international care va avea loc la Budapesta în noiembrie 2014.
Cei interesati sa participe pot gasi informaţii legate de competiţie la www.icpe-ca.ro/proiecte/ proiecte europene si pot trimite ideile inovatoare, respectand formatul existent la adresa mai sus amintita, la email ion.ivan@icpe-ca.ro.
Informatii suplimentare se pot obtine de la responsabilul de proiect din partea ICPE-CA, Ion Ivan, tel: 021 346 82 97/132.

Biroul de Presa ICPE-CA

Aparut in: Obiectiv.netFelicitereSimpluOpinia GiurgiuZiarul StintelorZiare Live, Asii RomaniFabrica de BaniStiri MunteniaGiurgiu OnlineZiar.com.

Impact 2014-06-03 pagina 6.

Obiectiv Nr 109 pag 7.

×