MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Comunicarea ICPE-CA cu media in 2010 Iunie

Comunicat materiale ceramice

Pentru o mai bună înţelegere a ingineriei tisulare, în cazul interacţiunii celulelor multiscalare cu o suprafaţă biomaterială, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, împreună cu Universitatea Politehnică Bucureşti- Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale Speciale, Universitatea Bucureşti- Centrul de Cercetări de Biochimie şi Biologie Moleculară, Universitatea Politehnică Bucureşti – Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”, SC R&D Consultanţă şi Servicii – R&D, Universitatea Sapienţia – Fundaţia Sapienţia şi Universitatea Ovidius din Constanţa – Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, a derulat un proiect denumit „Interacţii bio/non-bio implicate în designul ţesuturilor tari”.
În vederea atingerii obiectivului amintit, în cadrul proiectului au colaborat cercetători din diverse domenii, cum ar fi ştiinţa şi ingineria materialelor, chimia organică, biofizică, electrochimie, biologia moleculară, analiza statistică.
Rezultatele proiectului, până în acest moment, s-au concretizat în realizarea unor materiale avansate, ceramice, cu structură 3D, biocompatibile, cu aplicaţii în ingineria tisulară, stomatologie, ortopedie.
Avantajele utilizării acestor materiale se fructifică în cazul unor defecte osoase, unde regenerarea ţesuturilor este mai eficientă dacă defectul osos este umplut cu o matrice poroasă pe bază de fosfaţi de calciu, permitându-se o bună vascularizare a ţesutului.
Un alt avantaj al acestor materiale este faptul că se pot obţine o varietate de tipuri, cu diferite dimensiuni, forme şi compozitii chimice, şi nu există riscul de transmitere a bolilor.

Aparut in: Prompt MediaComunicate MediaComunicate de PresaStiinta AziWebprRealitatea.netEcomunicateAgir la data de 1 iunie

Comunicat energie eoliana

În ultimii ani a apărut un interes din ce în ce mai mare referitor la utilizarea instalaţiilor de conversie energetică din resurse regenerabile. În acest sens, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a ini��iat proiecte care ��şi propun fructificarea resurselor naturale regenerabile.
Astfel, unul din proiectele desfăşurate de ICPE-CA, în parteneriat cu ICPE-ME, ICPE ACTEL, UPB- Facultatea de Energetică, Academia Informatizatã pentru Stiinţe Tehnice, Economice, de Drept şi Administratie, Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Hidroserv Cluj, cu denumirea „Microcentrale electrice inovative, bazate pe resurse regenerabile (eolian şi hidraulic), cu extinderea plajei vitezei de utilizare a fluidelor de lucru, dincolo de limitele uzuale”, şi-a propus dezvoltarea a două micro-instalaţii de conversie energetică. Micro-instalatiile sunt în gama de puteri 1-5 KW (o microturbină şi o microhidrocentrală), se bazează pe soluţii româneşti inovative, care să poată fi asimilate ulterior de către economie, în condiţii de fiabilitate ridicată, la preţuri avantajoase comparativ cu cele de pe piaţa europeană de profil.
Până în acest moment, activitatea s-a concentrat pe aplicaţia eoliană, desfăşurându-se activităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea unui generator electric, cu elemente de noutate referitoare la indusul acestuia, şi a electronicii de forţă conexe, care să permită funcţionarea turbinei într-o plajă extinsă a vitezelor vântului, pentru a creşte nivelul de energie utilizabil. Au fost dezvoltate mai multe modele experimentale în gama 0,5 – 5 KW, urmând ca în decursul acestui an institutul să dezvolte şi un model optimizat de microhidrocentrală electrică ce nu necesită amenajări hidrotehnice (baraj, bazine de acumulare) pentru amplasamente pe cursuri de ape cu căderi mici şi foarte mici, utilizând numai energia cinetică de curgere a apei. În acest sens, microturbina hidraulică experimentală se va amplasa în zona centrală a Ardealului.
Pentru buna desfăşurare a proiectului, ICPE-CA (conducătorul proiectului) a contribuit consistent la acest proiect cu circa 500.000 lei din fonduri proprii şi cu activitatea a mai mult de 10 cercetători, iar rezultatele acestor activităţi au fost premiate la târguri şi saloane de cercetare internaţionale(Geneva, Hanovra, Bruxelles etc), unde institutul a obţinut în fiecare an o serie de premii şi medalii.

Aparut in: Fabrica de BaniStiinta AziPrompt MediaRealitatea,netComunicate MediaMarket WatchComunicate de PresaEcomunicateComunicate de Presa in data de 7 iunie.

Comunicat culturi vegetale in vitro

În vederea optimizării culturilor vegetale in vitro, prin utilizarea unor materiale carbonice microstructurate, pe bază de compuşi de intercalare carbonici ca aditivi speciali la mediile de cultură specifice plantelor lemnoase, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în colaborare cu Institutul Naţional de Ştiinţe Biologice şi Universitatea Bucureşti – Grădina Botanică „Dimitrie Brandza”, a finalizat un proiect denumit „Tehnologie modernizată de micropropagare pentru specii de plante lemnoase cu valoare economică şi ecologică”.
Cercetările din cadrul proiectului au vizat testarea şi evaluarea eficienţei noilor materiale carbonice, pe cale experimentală, şi utilizarea rezultatelor obţinute în economie.
În acest sens, obiectivele proiectului s-au concretizat în propunerea unor metode de optimizare a procesului de micropropagare vegetală, prin utilizarea de materiale carbonice nanostructurate, ca aditivi speciali la mediile de cultură specifice.
Rezultatele proiectului au constat în elaborarea unei tehnologii „in vitro” modernizate, de laborator, pentru speciile lemnoase refractare la crestere.
Aceste rezultate pot fi utilizate în producţie, în proiecte de conservare a florei, biotehnologie, silvicultură şi ştiinţa materialelor.
La nivel naţional, dezvoltarea de culturi vegetale in vitro, prin folosirea de materiale carbonice pe bază de compuşi de intercalare, reprezintă o abordarea originală de stimulare dirijată a proceselor biochimice din materialul vegetal.
Cercetările iniţiate de INCDIE ICPE CA, privind sintetizarea de noi materiale carbonice microstructurate destinate unui astfel de scop, pot servi în aplicarea unor măsuri benefice asupra optimizării protocoalelor de cultură vegetală in vitro, constituind, cu certitudine, elemente de noutate nu numai la nivel naţional ci şi internaţional.

Aparut in: Realitatea,netComunicate MediaMarket WatchComunicate de PresaEcomunicateEcomagazinBioproductin data de 14 iunie.

Comunicat Sisteme 3D

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în cadrul Departamentului de Eficienţă în Conversia şi Consumul de Energie, dezvoltă tehnici de masură şi control de ultimă generaţie, folosind sisteme optice de digitizare tip ATOS 3D şi sisteme optice 3D de analiză a cinematicii, vibraţiilor şi solicitărilor, tip PONTOS HIGH SPEED.
Utilizând sistemul ATOS 3D se obţin coordonate 3D cu precizie ridicată, de până la 0,01mm, cu o performanţă ridicată. Rezoluţia de detaliu cu zoom şi selecţia extinsă a zonelor de măsură permit gruparea eficientă şi raportarea precisă a datelor, în domeniile: inginerie inversă, controlul calităţii, prototipare rapidă, frezare rapidă pe maşini unelte CNC a reperului scanat, modelare/simulare digitală.
Sistemul ATOS 3D este mobil, fiind capabil să masoare obiecte de diferite mărimi (pornind de la dimensiuni ce se înscriu în volume de măsură de la 40x30x15 mm), componente turnate filigranat sau obiecte de mari dimensiuni (aeronave, nave, etc.), folosind asamblarea de imagini.
Sistemul PONTOS reduce procedura de măsurare la o fracţiune de timp, oferind informaţii despre coordonatele 3D, deplasările 3D, deformaţiile, vitezele şi acceleraţiile obiectelor măsurate. În plus, rezultatele măsurate sunt prezentate grafic şi video.
În acest moment, ICPE- CA este unicul deţinător din Romania al sistemul PONTOS.
Aplicaţiile sistemelor 3D menţionate mai sus pot fi utilizate în special în industria auto, pentru analiza deformaţiilor şi vibraţiilor mecanice, în construcţii civile, poduri, cale ferată, pentru analiza deformaţiilor şi şocurilor mecanice, în biomedicină, pentru analiza şi corecţia mişcărilor corpului uman, în modelarea/simularea digitală şi în multiple aplicaţii culturale.

Aparut in: Fabrica de BaniStiinta AziPrompt Media, Realitatea,netComunicate MediaMarket WatchComunicate de PresaZiarul StiintelorEcomunicate in data de 21 iunie.

Dezvoltarea CDI si performanta economica

Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS, impreuna cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica – INCDIE ICPE-CA, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Ramnicu Valcea si Universitatea Politehnica din Timisoara organizeaza, in perioada 7 – 8 iulie 2010, un seminar cu tematica „Dezvoltarea institutionala a sistemului CDI si performanta economica”.
Seminarul isi propune sa dezbata problematica dezvoltarii institutionale din domeniul CDI, regasita atat in abordari teoretice de profil, cat si in practica functionarii sistemlui CDI national. In acest sens, organizatorii au in vedere directiile tematice, structurate in 6 sectiuni:
Ziua 1: 7 iulie 2010
Sesiune plenara de deschidere a lucrarilor seminarului
Sectiunea 1: Impactul reformei politice asupra sistemului CDI. Schimbari institutionale
Sectiunea 2: Dezvoltarea institutionala a sistemului CDI, in perspectiva unei economii sustenabile
Sectiunea 3: Responsabilitatea in managementul CDI
Ziua 2: 8 iulie 2010
Sectiunea 4: Metode si instrumente in gestionarea relatiei cu mediul economic
Sectiunea 5: Metode de evaluare institutionala, clarificari terminologice, concepte pentru a creste gradul de constientizare la nivelul societatii privind importanta activitatii de CDI
Sectiunea 6: Crearea „pietei cercetarii” si dezvoltarea competitiei in sistemul CDI
Sesiunea plenara de inchidere a lucrarilor seminarului
Informatii cu privire la desfasurarea seminarului – la adresa: http://www.incsmps.ro http://www.fabricadebani.ro/news.aspx?iid=26346

Aparut in Fabrica de Bani in data de 24 iunie.

Emisiuni Radio Romania Cultural

8 iunie – Sergiu Nicolae -„Microcentrale electrice inovative, bazate pe resurse regenerabile (eolian şi hidraulic), cu extinderea plajei vitezei de utilizare a fluidelor de lucru, dincolo de limitele uzuale”
22 iunie – Popovici Iuliu – Tehnici de masura si control de ultima generatie 3D
24 iunie – Hristea Gabriela – „Tehnologie modernizată de micropropagare pentru specii de plante lemnoase cu valoare economică şi ecologică”
30 iunie – Erdei Remus – „Retea de Sprijin in Afaceri si Inovare pentru IMM-uri din Transilvania”

Emisiuni TVRM Educational
15 iunie 2010 – Mircea si Dobrin Ion;
http://www.youtube.com/watch?v=YmFT73GTfUc
http://www.youtube.com/watch?v=IzGlZ_lKeoM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8xQ5YOEF4oM&feature=related
http://ro.netlog.com/victoritadutu/videos/videoid=ro-1884206
http://www.megavideo.com/?v=BI0YXPRN

×