MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Comunicarea ICPE-CA cu media in 2010 Iulie

Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte pentru materialele polimerice performante

Îmbunătăţirea calităţii materialelor polimerice reprezintă o cerinţă economică pentru prelungirea duratei lor de viaţă, pentru micşorarea riscului de depreciere a acestora, pentru economia de materii prime şi energie. În acest sens, în urma unei bogate activităţi de cercetare, ICPE-CA dispune de expertiza necesară obţinerii de materiale polimerice de înaltă performanţă, prin stabilizare cu antioxidanţi, capabile să satisfacă exigenţa pieţei din punct de vedere al durabilităţii.
Prin aditivarea materialelor polimerice cu inhibitori ai procesului de îmbătrânire oxidativă se produce încetinirea degradării, fapt ce se poate observa prin păstrarea pe o durată mai lungă a proprietăţilor lor funcţionale. Deşi acest proces de degradare este inevitabil, antioxidanţii acţionează prin blocarea reacţiilor materialului cu oxigenul atmosferic.
Existenţa unei diversităţi de compuşi cu activitate protectoare ridică problema alegerii lor pe baza eficacităţii, în raport cu structura şi cantitatea de aditiv, dar şi cu intensitatea şi durata acţiunii factorilor de degradare sau a tipului de material care urmează a fi îmbunătăţit. În consecinţă, testarea capacităţii de stabilizare reprezintă un instrument care, folosit cu competenţă, poate fi benefic pentru obţinerea de materiale/produse de înaltă performanţă. În această ordine de idei, se pot da numeroase exemple, dintre care amintim: membrane, garnituri de etanşare sau amortizoare pentru energetica nucleară, conducte de transport fluide, în special gaze naturale, izolaţii pentru cabluri electrice de înaltă şi medie tensiune, ambalaje pentru produsele alimentare şi farmaceutice.
În prezent, industria chimică produce antioxidanţi aparţinând unor clase diverse de compuşi, cum ar fi fenoli sau amine împiedicate steric, fosfine, antioxidanţi care sunt încorporaţi în majoritatea articolelor tehnice sau de uz casnic.

Avantajele oxidanţilor naturali
Un loc aparte îl ocupă, însă, antioxidanţii naturali. ICPE-CA, prin intermediul unui departament dedicat materialelor polimerice, a caracterizat capacitatea de diminuare a vitezei de îmbătrînire a materialelor polimerice. Pentru elaborarea unei scale a eficacităţii de stabilizare a antioxidanţilor naturali, au fost supuse unui proces de extracţie şi de testare peste 120 de plante aparţinând diferitelor familii, din cele mai comune. Ca urmare a evaluării aportului lor la încetinirea procesului de îmbătrânire şi de întârziere a degradării oxidative a materialelor polimerice, s-a putut stabili posibilitatea şi disponibilitatea de fabricare a unor sisteme de stabilizare cu o eficienţă de cel puţin zece ori mai mare faţă de antioxidanţii de sinteză.
Marele avantaj al antioxidanţilor naturali este dat de compatibilitatea perfectă cu corpul uman, în raport şi cu lipsa efectelor toxice. Mai mult, cercetările au fost extinse şi în domeniul medical, pentru a se testa contribuţia lor benefică în cazul tratării diferitelor boli cronice, cauzate, în special, de alimentaţie, sau în tratamentul cancerului.
Rezultatele cercetărilor privind eficienţa antioxidanţilor de sinteză sau a celor naturali, în prelungirea semnificativă a duratei de viaţă a materialelor polimerice, au fost obţinute în urma derulării unor proiecte naţionale (ECOMAT – Fabricarea de ambalaje ecologice pentru industria alimentar��), sau prin cooper��ri internaţionale (INETI – Lisabona sau Universitatea din Atena). Aceste rezultate au fost prezentate la conferinţe internaţionale de prestigiu (MoDeSt – Modification, Degradation and Stabilization of Polymers; IRaP – Radiation Effects on Polymers) sau au fost publicate în reviste cu puternic impact ştiinţific în lumea academică şi economică (Journal of Applied Polymer Science – SUA, Polymer Degradation and Stability şi Polymer Testing – Anglia, Polymer Bulletin, Radiation Physics and Chemistry şi Nuclear Instruments and Methods in Physical Research – Germania).
O serie de articole cu rezultate de interes ştiinţific şi aplicativ au apărut şi în reviste româneşti (Revista de Chimie, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Optoelectronics and Advanced Materials- Rapid Communications).

Aparut in Market Watch, 15 iunie – 15 iulie 2010.

Calitatea apei

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA organizează, în colaborare cu Institutul Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă Prof.Dr. Florin Bratilă, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare Dimitrie Cantemir, workshop-ul „Calitatea apei”, care se va desfăşura în perioada 9-11 septembrie 2010 la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir.
În cadrul workshop-ului se vor prezenta metode de tratare a apei pentru obţinerea unor caracteristici şi calităţi deosebite ale acesteia, în vederea utilizării ei în scopuri medicale, casnice sau industriale şi, de asemenea, se vor prezenta şi analiza rezultatele cercetărilor şi experimentărilor din domeniu, precum şi diferite tratamente medicale şi efecte scontate.
Lucrările workshop-ului îşi propun stabilirea metodologiei de găsire a parametrilor relevanţi în vederea identificării sursei şi tipului de apă prezentată, urmând ca, prin identificarea unor noi teme de cercetare, să fie posibilă găsirea aplicaţiilor pentru tratamente curative sau pentru diferitele utilizări ale „apelor tratate”.
Principalele direcţii tematice abordate în cadrul workshop-ului sunt: apa de robinet, apa îmbuteliată, apa de corali, apa sărăcită în deuterium, apa structurată, apa tratată magnetic, apa ionizată.
Detalii suplimentare legate de înscriere şi participare la workshop obţineţi sunând la 021.346.72.31/152, 0721.553.618.

Aparut in: Market WatchComunicate MediaComunicate de PresaEcomunicateRealitateaStiinta AziCCIB.roFabrica de Bani, pe 23 iulie 2010.

Materiale absorbante

În contextul acordării unei atenţii deosebite pe plan mondial obţinerii unor soluţii de materiale şi tehnologii cu costuri scăzute şi performanţe ridicate pentru ecrane/absorbanţi de unde electromagnetice, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET-Craiova, Academia Tehnică Militară, Advantec Solutions SRL şi Microelectronica SA, a derulat proiectul „Pelicule polimere în sistem compozit utilizate ca mijloace de ecranare electromagnetică în domeniul microundelor”.
Proiectul a abordat una dintre cele mai actuale teme privind problema protecţiei diferitelor sisteme şi a personalului la acţiunea undelor electromagnetice şi securitatea globală a obiectivelor prin ecranare EM. În cadrul proiectului au existat cercetări multidisciplinare pentru obţinerea si caracterizarea de materiale flexibile, cu proprietăţi specifice de absorbţie de radiaţii EM, vizându-se, în acelaşi timp, şi reducerea costurilor materialelor şi tehnologiilor de ecranare, prin utilizarea de nanomateriale. Din obiectivele proiectului mai putem aminti realizarea unor tehnici ieftine de aplicare a acestor materiale în tehnologiile de ecranare, îmbunătăţindu-se astfel securitatea comunicaţiilor, creşterea rezistenţei la perturbarea indusă de interferenţa electromagnetică, creşterea eficacităţii de ecranare şi protecţia biologicului.
Rezultatele din cadrul proiectului s-au concretizat în elaborarea unor soluţii tehnologice pentru obţinerea unor pelicule polimere în sistem compozit, utilizate ca mijloace de ecranare electromagnetică în domeniul microundelor, în asigurarea unei protecţii eficiente prin „camuflarea” echipamentelor electronice, în protecţia factorului uman prin confecţionarea de articole de îmbrăcăminte care au în compoziţie aceste materiale.
Avantajele utilizării materialelor dezvoltate în cadrul consorţiului reies din atenuarea impulsului electromagnetic până la 65 dB; materialele sunt flexibile, uşor de purtat; au aderenţă la diverse suprafeţe şi rezistenţă la utilizare; sunt disponibile sub diferite grosimi, forme şi dimensiuni; din aceste materiale se pot confecţiona prelate, covoare de protecţie, costume de protecţie, perdele absorbante radar.
ICPE-CA este singura instituţie din România care a dezvoltat astfel de materiale, rezultatele cercetărilor desfăşurate putând fi transferate oricând către partenerii industriali.
Trebuie menţionat faptul că abordările institutului din perspectiva protecţiei împotriva radiaţiilor electromagnetice se înscriu cerinţelor politicii la nivel european, iar pentru rezultatele inovative obţinute, partenerii din consorţiu au depus cerere pentru obţinerea brevetului de invenţie.

Aparut in: Market WatchComunicate MediaComunicate de PresaEcomunicateRealitateaStiinta AziWeb PRFabrica de Bani, pe 2 iulie 2010.

Enterprise Europe Network Consorţiul BisNet Transylvania – Reţea de Sprijin în Afaceri şi Inovare pentru IMM-uri din Transilvania

Enterprise Europe Network este un instrument cheie în cadrul strategiei Uniunii Europene pentru a stimula creşterea întreprinderilor mici şi mijlocii. Reţeaua reuneşte 570 de organizaţii de sprijin pentru întreprinderi din 45 de ţări a căror misiune este să sprijine micile companii, astfel încât să se poată fructifica la maxim oportunităţile de afaceri din Uniunea Europeană.
Reţeaua Enterprise Europe Network este gestionată de către Agenţia Executivă pentru Competivitate şi Inovare (Executive Agency for Competitiveness and Innovation -EACI) şi face parte din cadrul programului de Competivitate şi Inovare.
Enterprise Europe Network (EEN) este o Reţea de sprijin în Afaceri şi Inovare pentru IMM-uri, un magazin cu o singură oprire pentru informaţiile privind legislaţia UE, oportunităţi de finanţare, asistenţă în găsirea de parteneri de afaceri şi tehnologie, ajutând dezvoltarea capacităţii de cercetare şi inovare a IMM-urilor.
În Romania funcţionează patru consorţii multiregionale, ca parte a Enterprise Europe Network (EEN), fiecare consorţiu având o acoperire regională specifică. Consorţiul BisNet Transylvania cuprinde regiunile de dezvoltare din Nord-Vest şi Centrul României. Organizaţiile care fac parte din acest consortiu, din macroregiunea 1, sunt: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest din Cluj Napoca, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru -Alba Iulia, Universitatea Transilvania Braşov, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ECOMAT ICPE-CA Sfântu Gheorghe din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Universitatea Tehnică Cluj, Clubul Întreprinzătorului Român -Banca Transilvania, CENTI – Centrul de Transfer Tehnologic din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – Cluj Napoca.
IMM-urile din regiunea Centru şi Nord-vest a României pot apela la Consorţiul BisNet Transivania pentru a beneficia de serviciile gratuite oferite prin intermediul Reteţei Enterprise Europe Network. Principalele servicii oferite de EEN sunt: informare cu privire la legislaţia Europeană, asistenţă în vederea extinderii afacerii pe piaţa Europeană prin găsirea unui partener atât în afaceri, cât şi pentru cooperare tehnologică pe piaţa Europeană, consultanţă privind drepturile de proprietate intelectuală, informare şi consultanţă privind accesarea surselor de finaţare Europeană, în special încurajarea participării la programele de cercetare, facilitarea găsirii de parteneri pentru proiecte de cercetare.
Având în vedere numărul mare de puncte de contact din fiecare regiune geografică, EEN face ca antreprenorii să beneficieze de asistenţă în afaceri chiar „la poarta” firmei. Punctele de contact pentru regiunea Centru şi Nord Vest se pot găsi pe pagina de internet www.icpe-ca.ro/bisnet, iar punctele de contact din afara macroregiunii 1 se pot găsi pe pagina oficială a Reţelei Enteprise Europe Network www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.

Aparut in: Stiinta AziMarket Watch in 2 iulie 2010, Comunicate de Presaziarul Afacerea, Anul V, Nr. 28-29 (237-238) 14-27.07.2010.

Sistemul CDI si performanta economica

Institutul National de Cercetare Stiitntifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS Bucuresti, impreuna cu Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru inginerie Electrica – INCDIE ICPE-CA, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Ramnicu Valcea si Universitatea Politehnica Timisoara, cu sustinerea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica organizeaza in 7 – 8 iulie 2010 un seminar cu tematica „Dezvoltarea institutionala a sistemului C-D-I si Performanta Economica”.
CDI – dezvoltare si performanta.

Aparut in: Fabrica de Bani pe 06 iulie 2010.

Institutul National de Cercetare Stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS Bucuresti, împreuna cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica – INCDIE ICPE-CA, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea si Universitatea Politehnica din Timisoara, cu sutinerea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, organizeaza în perioada 7 – 8 iulie 2010 un seminar cu tematica: „DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA A SISTEMULUI C-D-I SI PERFORMANTA ECONOMICA”.
Seminarul îsi propune sa dezbata problematica dezvoltarii institutionale din domeniul CDI, regasita atât în abordari teoretice de profil, cât si din practica functionarii sistemului CDI national. În acest sens, organizatorii au în vedere directiile tematice, structurate în cele sase sectiuni mai jos prezentate:
Ziua 1 – 07 iulie 2010:
Sesiune Plenara de Deschidere a Lucrarilor Seminarului;
Sectiunea 1 – Impactul reformei politice asupra sistemului CDI. Schimbari institutionale;
Sectiunea 2 – Dezvoltarea institutionala a sistemului CDI, în perspectiva unei economii sustenabile;
Sectiunea 3 – Responsabilitatea în managementul CDI
Ziua 2 – 08 iulie 2010:
Sectiunea 4 – Metode si instrumente în gestionarea relatiei cu mediul economic;
Sectiunea 5 – Metode de evaluare institutionala, clarificari terminologice, concepte, pentru a creste gradul de constientizare la nivelul societatii privind importanta activitatii de CDI;
Sectiunea 6 – Crearea „pietei cercetarii” si dezvoltarea competitiei în sistemul CDI
Sesiunea Plenara de Închidere a Lucrarilor Seminarului;
Programul detaliat al seminarului poate fi consultata aici.
Locul de desfasurare: RIN Hotels, Soseaua Vitan-Barzesti, nr 7D, Sala Madrid, et.13, Bucuresti, sector 4

Aparut in Fabrica de Bani pe 08 iulie 2010.

×