MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Comunicarea ICPE-CA cu media in 2009 Noiembrie

Material nou pentru determinarea concentratiei de oxigen

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA, în parteneriat cu Universitatea Bucuresti-Facultatea de Chimie si Universitatea din Targoviste-Facultatea de Stiinte, a demarat un proiect care se refera la realizarea si implementarea în industrie a unui material cu fotoluminescenta sensibila la concentratia oxigenului în medii fluide. „Acest material cu fotoluminescenta sensibila la concentratia oxigenului în medii fluide, sub forma de film polimeric, este constituit dintr-un polimer cu luminescenta excitata cu radiatii din domeniul UV apropiat. Evaluarile concentratiei oxigenului în medii fluide au fost realizate în industria alimentara, pentru controlul calitatii alimentelor ambalate, în medicina, pentru evaluarea concentratiei de oxigen în sange, în aerodinamica, pentru evaluarea comportarii celulelor de avion în tunelurile aerodinamice, în comportarea aerodinamica a cladirilor si în cercetarea formei aerodinamice a caroseriilor vehiculelor”, se arata în comunicatul sosit pe adresa redactiei. Conform cercetatorilor de la ICPE-CA, dezavantajul metodelor clasice folosite pana în prezent rezulta din faptul ca se bazeaza pe utilizarea unor analize chimice, cromatografice, efectuate prin sondaj, cu multiple potentiale riscuri pentru consumatori. Avantajele implementarii materialului cu luminescenta sensibila la oxigen dezvoltat de ICPE-CA în industrie sunt: l obtinerea, cu usurinta, a materialelor sensibile la presiunea oxigenului, chiar si în cazul ambalajelor care vin în contact cu alimentele, cu conditia ca acestea sa prezinte fotoluminescenta dependenta de presiunea partiala a oxigenului; l posibilitatea folosirii unei game largi de coloranti fluorescenti, convenabili diferitelor aplicatii avute în vedere, inclusiv pentru cei din domeniul alimentar sau biomedical; l explorarea întregii suprafete a obiectului; l prezentarea unei informatii complexe; l mod de operare simplu.

aparut in: Top Business, pe 29 noiembrie 2009.

Participare remarcabilă a ICPE-CA la Inventika – TIB-2009

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA este o prezenţă constantă la Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti „Salonul INVENTIKA” 2009. De altfel, şi la această ediţie a avut o participare remarcabilă, cu reale dimensiuni europene. Toate invenţiile prezentate sunt rezultate originale de succes ale programelor de cercetare-dezvoltare-inovare, reprezentând domeniile cele mai diversificate ale institutului, exemplificând prin: materiale metalice multifuncţionale, materiale carbonice avansate, materiale magnetice micro ��i nanostructurate, gazohidrodinamică, materiale ceramice avansate, materiale polimerice, materiale dielectrice şi feroelectrice, surse noi de energie, inginerie electromecanică, electrotehnologii.
INCDIE ICPE-CA continuă tradiţia de brevetare a soluţiilor tehnice originale rezultate din activitatea de cercetare-inovare în domeniul ingineriei electrice şi a prezentat invenţii ale produselor şi tehnologiilor de ultimă generaţie dezvoltate de institut, invenţii recompensate în acest an cu numeroase premii internaţionale Inventika, astfel:
• Maşină electrică dublu excitată, autori Kappel Wilhelm, Gavrilă Horia, Mihăiescu Gheorghe Mihai, Nicolaie Sergiu, Ioniţă Valentin, Marin Marcel Dorian, Macamete Elena.
Se referă la o maşină electrică dublu excitată cu rol de generator sau motor în varianta sincronă sau de curent continuu, maşină destinată aplicaţiilor generale, dar în mod deosebit celor de turaţie redusă la valori ridicate ale puterii vehiculate în procesul de conversie energetică, spre exemplu ca generator la centralele eoliene sau hidro fără multiplicator de turaţie.
• Nanocompozit ceramic pentru reparaţii osoase şi procedeu de obţinere a acestuia, autori Grigore Florentina, Gavriliu Ştefania, Lungu Magdalena.
Se prezintă un nou material ceramic nanocompozit, multifuncţional, obţinut prin dopare cu nanoparticule de argint biologic active, care conferă o înaltă activitate antimicrobiană şi regenerativă pentru reparaţiile osoase.
• Canal de valuri pentru cercetări, autori Olaru Gheoghe, Nicolaie Sergiu, Ilie Cristinel, Samoilescu Gheorghe.
Se utilizează în laboratoarele de cercetări hidrotehnice, în scopul obţinerii unor condiţii de formare a valurilor apropiate de condiţiile din natură, cu posibilitatea obţinerii unor valuri de înălţimi şi perioade diferite, şi o agitaţie a apei de la suprafaţă spre interior.
• Maşini electrice cu magneţi permanenţi în aranjamente speciale, autori Kappel Wilhelm, Mihăiescu Gheorghe Mihai, Ilie Cristinel, Gavrilă Horia, Vasile Iulian.
Se referă la maşini electrice cu circuite magnetice alcătuite numai din magneţi permanenţi într-un aranjament special, de tip cilindru Hallbach, având pierderi de putere diminuate, cu aplicaţii la acţionări de precizie automatizate.
• Material xerogel carbonic dopat pentru pile de combustie cu membrană polimerică, autori Hristea Gabriela, Alexandru Elena Camelia
Acest material xerogel carbonic dopat cu platină se foloseşte ca material de electrod în pile de combustie cu membrane schimbătoare de protoni, pe bază de geluri organice de tip rezorcina-formaldehidă.
• Microactuator pe bază de polimeri, autori Ignat Mircea, Zărnescu George, Hamciuc Corneliu, Cazacu Maria, Sava Ion.
Se utilizează în sistemele de microacţionări şi poziţionări, funcţionarea se bazează pe efectul electrostrictiv în materiale polimerice (elastomeri sau polimeri polimidici).
• Microsenzor de umiditate, autori Ignat Mircea, Hristea Gabriela.
Se referă la un microsenzor de umiditate pentru investigaţii sau monitorizări fiziologice ale lichidelor biologice, a cărui funcţionare se bazează pe conducţia electrică, microsenzorul se fixează pe o structură textilă.
• Instalaţie de laborator pentru determinarea caracteristicilor hidrodinamice ale difuzorilor de bule, autoriBunea Florentina, Oprina Gabriela, Baran Gheorghe
Se utilizează pentru determinarea caracteristicilor hidrodinamice (pierdere de presiune) ale difuzorilor de bule din diferite materiale (de exemplu, ceramică, sticlă sinterizată, membrane elastice, plăci metalice perforate), folosiţi pentru aerarea/oxigenarea apelor curate sau uzate din lacuri, puţuri, piscine şi altele.

aparut in: Market Watch, pe 28 noiembrie 2009.

Material cu fotoluminescenta sensibila la oxigen ICPE-CA

ICPE-Cercetari Avansate este un institut national ce desfasoara activitati de traditie, recunoscute in domeniul ingineriei electrice. Detinand o importanta baza stiintifica in domeniu, INCDIE ICPE-CA ocupa o pozitie nationala semnificativa, situandu-se printre cele mai active si performante unitati de cercetare.
INCDIE ICPE-CA promoveaza si intreprinde cercetarea aplicativa in context national si international in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, vibratii si echilibrari dinamice, compatibilitate electromagnetica etc.), spre folosul societatilor comerciale, private si publice, in beneficiul general al intregii societati.
Tehnologiile si serviciile oferite de ICPE-CA sunt tehnologii de realizare a materialelor electrotehnice rezultate din procesul de cercetare, asistenta tehnica si transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, recuperarea deseurilor metalice fin granulate, conceptia de sisteme complexe de protectie anticoroziva activa, solutii tehnice in optimizarea energetica in domeniul tehnologiilor electrochimice, studii de agresivitate coroziva a solului, studii experimentale asupra proprietaţilor materialelor la temperaturi extreme, studii asupra aplicatiilor medicale si industriale ale utilizarii temperaturilor joase, obtinerea si caracterizarea unor materiale noi, masuratori de compatiblitate electro si bioelectromagnetica, evaluarea comportării termice a produselor şi materialelor, laborator de analiza si certificare a materialelor, incercari pentru micro si nanoelectromecanica, procesare sisteme microelectromecanice, certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu, si nu in ultimul rand, consultante, expertize in asigurarea protectiei proprietatii industriale prin brevete, marci, desene si modele industriale.
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA, in parteneriat cu Universitatea Bucuresti-Facultatea de Chimie si Universitatea din Targoviste- Facultatea de Stiinte, a demarat un proiect care se refera la realizarea si implementarea in industrie a unui material cu fotoluminescenta sensibila la concentratia oxigenului in medii fluide.
Acest material cu fotoluminescenta sensibila la concentratia oxigenului in medii fluide, sub forma de film polimeric, este constituit dintr-un polimer cu luminescenta excitata cu radiatii din domeniul UV apropiat. Evaluarile concentratiei oxigenului in medii fluide au fost realizate în industria alimentara, pentru controlul calitatii alimentelor ambalate, in medicina, pentru evaluarea concentratiei de oxigen în sange, in aerodinamica, pentru evaluarea comportarii celulelor de avion in tunelurile aerodinamice, in comportarea aerodinamica a cladirilor si in cercetarea formei aerodinamice a caroseriilor vehiculelor.
Dezavantajul metodelor clasice folosite pana in prezent rezulta din faptul ca se bazeaza pe utilizarea unor analize chimice, cromatografice, efectuate prin sondaj, cu multiple potentiale riscuri pentru consumatori.
Avantajele implementarii materialului cu luminescenta sensibila la oxigen, dezvoltat de ICPE-CA, in industrie sunt:
– obtinerea, cu uşurinta, a materialelor sensibile la presiunea oxigenului, chiar si in cazul ambalajelor care vin in contact cu alimentele, cu conditia ca acestea sa prezinte fotoluminescenta dependenta de presiunea partiala a oxigenului;
– posibilitatea folosirii unei game largi de coloranti fluorescenti, convenabili diferitelor aplicatii avute in vedere, inclusiv pentru cei din domeniul alimentar sau biomedical;
– explorarea intregii suprafete a obiectului;
– prezentarea unei informatii complexe;
– mod de operare simplu.
Pentru rezultatele deosebit de inovative din cadrul proiectului amintit, INCDIE ICPE-CA a obţinut brevet de invenţie.

aparut in: eComunicate, pe 24 noiembrie 2009.

Material cu fotoluminescenta sensibila la oxigen ICPE-CA

Bucuresti- 24 Noiembrie 2009 – ICPE-Cercetari Avansate este un institut national ce desfasoara activitati de traditie, recunoscute in domeniul ingineriei electrice. Detinand o importanta baza stiintifica in domeniu, INCDIE ICPE-CA ocupa o pozitie nationala semnificativa, situandu-se printre cele mai active si performante unitati de cercetare.
INCDIE ICPE-CA promoveaza si intreprinde cercetarea aplicativa in context national si international in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, vibratii si echilibrari dinamice, compatibilitate electromagnetica etc.), spre folosul societatilor comerciale, private si publice, in beneficiul general al intregii societati.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Universitatea Bucureşti-Facultatea de Chimie şi Universitatea din Târgovişte- Facultatea de Ştiinţe, a demarat un proiect care se referă la realizarea şi implementarea în industrie a unui material cu fotoluminescenţă sensibilă la concentraţia oxigenului în medii fluide.
Acest material cu fotoluminescenţă sensibilă la concentraţia oxigenului în medii fluide, sub forma de film polimeric, este constituit dintr-un polimer cu luminescenţă excitată cu radiaţii din domeniul UV apropiat. Evaluările concentraţiei oxigenului în medii fluide au fost realizate în industria alimentară, pentru controlul calităţii alimentelor ambalate, în medicină, pentru evaluarea concentraţei de oxigen în sânge, în aerodinamică, pentru evaluarea comportării celulelor de avion în tunelurile aerodinamice, în comportarea aerodinamică a clădirilor şi în cercetarea formei aerodinamice a caroseriilor vehiculelor.
Dezavantajul metodelor clasice folosite până în prezent rezultă din faptul că se bazează pe utilizarea unor analize chimice, cromatografice, efectuate prin sondaj, cu multiple potenţiale riscuri pentru consumatori.
Avantajele implementării materialului cu luminescenţă sensibilă la oxigen, dezvoltat de ICPE-CA, în industrie sunt:
– obţinerea, cu uşurinţă, a materialelor sensibile la presiunea oxigenului, chiar şi în cazul ambalajelor care vin în contact cu alimentele, cu condiţia ca acestea să prezinte fotoluminescenţă dependentă de presiunea parţială a oxigenului;
– posibilitatea folosirii unei game largi de coloranţi fluorescenţi, convenabili diferitelor aplicaţii avute în vedere, inclusiv pentru cei din domeniul alimentar sau biomedical;
– explorarea întregii suprafeţe a obiectului;
– prezentarea unei informaţii complexe;
– mod de operare simplu.
Pentru rezultatele deosebit de inovative din cadrul proiectului amintit, INCDIE ICPE-CA a obţinut brevet de invenţie.
Ceea ce caracterizeaza astazi INCDIE ICPE-CA este atentia acordata cercetarii fundamentale si aplicative si dezvoltarii, cu un accent special pus pe cercetarea si caracterizarea de materiale, motorul dezvoltarii durabile a societatii.
Tehnologiile si serviciile oferite de ICPE-CA sunt tehnologii de realizare a materialelor electrotehnice rezultate din procesul de cercetare, asistenta tehnica si transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, recuperarea deseurilor metalice fin granulate, conceptia de sisteme complexe de protectie anticoroziva activa, solutii tehnice in optimizarea energetica in domeniul tehnologiilor electrochimice, studii de agresivitate coroziva a solului, studii experimentale asupra proprietaţilor materialelor la temperaturi extreme, studii asupra aplicatiilor medicale si industriale ale utilizarii temperaturilor joase, obtinerea si caracterizarea unor materiale noi, masuratori de compatiblitate electro si bioelectromagnetica, evaluarea comportării termice a produselor şi materialelor, laborator de analiza si certificare a materialelor, incercari pentru micro si nanoelectromecanica, procesare sisteme microelectromecanice, certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu, si nu in ultimul rand, consultante, expertize in asigurarea protectiei proprietatii industriale prin brevete, marci, desene si modele industriale.

aparut in: Comunicate de presa, pe 24 noiembrie 2009.

Proiect de cercetare privind tuburile termice plate

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a anuntat recent ca deruleaza, împreuna cu INCDIE ICPE-CA, Universitatea Transilvania Brasov si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare IFIN-HH, un proiect care se refera la realizarea si implementarea în industrie a unor tuburi termice plate. „Tuburile termice sunt dispozitive de transfer termic cu o înalta conductivitate termica efectiva. Ele sunt constituite din incinte închise ermetic, umplute, dupa evacuarea aerului, cu o anumita cantitate de fluid de lucru. Astfel, tuburile termice utilizeaza caldura latenta de evaporare a unui fluid de lucru pentru a transfera caldura eficient, la o temperatura aproximativ constanta. Pe masura ce caldura este preluata de un evaporator din exterior, de la subansamblul racit, fluidul de lucru se evapora, preluand de la evaporator caldura latenta de evaporare”, se arata în comunicatul sosit pe adresa redactiei. Tubul termic plat, cu o suprafata a sursei calde de 0,000113 m2, are o putere maxima transferabila de 12,5 KW. Conductivitatea termica echivalenta în interiorul tubului termic plat este de 40-50 de ori mai mare decat cea a cuprului, metal cu conductivitatea termica cea mai ridicata. Avantajele tuburilor termice sunt numeroase: capabilitate de transfer termic mare, fata de alte metode pentru aceeasi masa si gabarit, flexibilitate în configurarea suprafetei de contact cu sursa calda si peretele cald sau transferarea caldurii fara o cadere de temperatura semnificativa. Tubul termic poate sa functioneze satisfacator în conditii de vid (gravitatie zero), daca este prevazut în interior cu o structura capilara. Functionarea tubului este posibila chiar si fara surse auxiliare de energie. Aplicatiile tuburilor termice sunt în microelectronica si în electronica de putere, în tehnica aerospatiala, în energetica, inclusiv în energetica nucleara, în îmbunatatirea randamentului de transfer termic al sistemelor de racire-termostatare a diferitelor echipamente si în recuperarea de energie.

aparut in: Top Business, pe 17 noiembrie 2009.

Tuburile termice plate vor creste randamentul mai multor industrii

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA derulează, în contextul acordului de colaborare dintre INCDIE ICPE-CA, Universitatea Transilvania Brasov şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare IFIN-HH, un proiect care se referă la realizarea şi implementarea în industrie a unor tuburi termice plate.
Tuburile termice sunt dispozitive de transfer termic cu o înaltă conductivitate termică efectivă. Ele sunt constituite din incinte închise ermetic, umplute, după evacuarea aerului, cu o anumită cantitate de fluid de lucru.Astfel, tuburile termice utilizează căldura latentă de evaporare a unui fluid de lucru pentru a transfera căldura eficient, la o temperatură aproximativ constantă.Pe masură ce căldura este preluată de un evaporator din exterior, de la subansamblul răcit, fluidul de lucru se evaporă, preluând de la evaporator căldura latentă de evaporare.
Tubul termic plat, cu o suprafaţă a sursei calde de 0,000113 m2, are o putere maximă transferabilă de 12,5 KW. Conductivitatea termică echivalentă în interiorul tubului termic plat este de 40-50 de ori mai mare decât cea a cuprului, metal cu conductivitatea termică cea mai ridicată.
Avantajele tuburilor termice sunt numeroase: capabilitate de transfer termic mare, faţă de alte metode pentru aceeaşi masă şi gabarit; flexibilitate în configurarea suprafe��ei de contact cu sursa caldă şi peretele cald; transferarea căldurii fără o cădere de temperatură semnificativă. Tubul termic poate să funcţioneze satisfăcător în condiţii de vid (gravitaţie zero), dacă este prevăzut în interior cu o structură capilară. Funcţionarea tubului este posibilă chiar şi fără surse auxiliare de energie.
Aplicaţiile tuburilor termice sunt în microelectronică şi în electronica de putere, întehnica aerospaţială, în energetică, inclusiv în energetica nucleară, în îmbunătăţirea randamentului de transfer termic al sistemelor de răcire-termostatare a diferitelor echipamente şi în recuperarea de energie.

aparut in: Market Watch, pe 15 noiembrie 2009.

Echipament energetic cu pile de combustie

„Modul electrotermic de 5KW pe baza de pila de combustie” – echipamentul pe baza de pile de combustie cu hidrogen, prezentat de ICPE-CA ca produs inovativ la Salonul Cercetarii 2009 – este destinat rezolvarii problemei alimentarii cu energie electrica si termica in zone izolate. Are capacitatea de a produce 2 MW energie electrica si 3 MW energie termica. Foseste ca sursa de energie hidrogenul. In partea de jos a echipamentului din imaginea video alaturata veti vedea pila de combustie. Echipamentul ne-a fost prezentat de dr. Gimi Rambu, seful Serviciului pentru hidrogen si pile de combustie de la ICPE-CA.
Echipamentul contine atat partea de producere a energiei, cat si cea de management. Va fi adaptata in curand astfel incat sa poata obtine hidrogenul din metan. De asemenea, se lucreaza la o varianta de stocare pe timp de zi a energiei obtinute din echipamente pentru energie solara si eoliana, pentru a fi folosite aici pe timp de noapte.
Echipamentul contine si un convertor special, care stabilizeaza tensiunea, facand fata variatiilor de consum.
Echipamentul prezentat la Salonul Cercetarii este un prototip. Rezultatele acestui proiect ICPE-CA au facut deja obiectul unui transfer tehnologic la ROSEAL S.A.

aparut in: Fabrica de bani, pe 15 noiembrie 2009.

Tuburi termice plate

ICPE-Cercetari Avansate este astazi un institut national cu capital integral de stat, ce desfasoara activitati de traditie, recunoscute in domeniul ingineriei electrice. Detinand o importanta baza stiintifica in domeniu, INCDIE ICPE – CA ocupa o pozitie nationala semnificativa, situandu-se printre cele mai active si performante unitati de cercetare.
INCDIE ICPE-CA promoveaza si intreprinde cercetarea aplicativa in context national si international in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, vibratii si echilibrari dinamice, compatibilitate electromagnetica etc.) spre folosul societatilor comerciale, private si publice, in beneficiul general al intregii societati.
Dezvoltand inovatia tehnologica pentru beneficiari, ICPE-CA creste competitivitatea acestora atat in Romania cat si in Europa. Activitatea de cercetare desfasurata promoveaza dezvoltarea economica a societatii si conduce la bunastarea sociala, in compatibilitate cu mediul inconjurator.
Principalele activitati cuprind:
– cercetare fundamentala si aplicativă in sectorul ingineriei electrice;
– inginerie, probe, masuratori, expertize in laborator, in statii pilot si pe teren;
– dezvoltare tehnologica in domeniul valorificarii, procesarii deseurilor industriale şi reabilitarii ecologice;
– elaborare de normative tehnice si economice de interes national privind asigurarea cerintelor fundamentale in domeniul ingineriei electrice;
– elaborare de strategii, asistenta tehnica si consultanta in domeniul ingineriei electrice;
– informare, documentare si pregatire de personal in domeniul ingineriei electrice.
Principalele grupuri de cercetare din cadrul INCDIE ICPE – CA sunt axate pe urmatoarele domenii de interes:
• Materiale Metalice Multifunctionale;
• Materiale Carbonice Avansate;
• Materiale Magnetice, Micro si Nanostructurate;
• Gazohidrodinamica;
• Materiale Ceramice Avansate;
• Materiale Polimerice;
• Materiale Dielectrice si Feroelectrice;
• Surse Noi de Energie;
• Inginerie Electromecanică;
• Electrotehnologii;
• Vibratii si Echilibrari Dinamice;
• Biologie;
• Caracterizari si Incercari Materiale si Produse pentru Inginerie Electrica;
• Compatibilitate Bioelectromagnetica;
• Evaluarea Comportării Termice a Produselor şi Materialelor prin Analiza Termica;
• Compatibilitate Electromagnetică – Cameră Anehoică;
• Incercari pentru micro si nanoelectromecanica;
• Procesare Sisteme Microelectromecanice;
• Certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
• Consultante, expertize in asigurarea protectiei proprietatii industriale prin brevete, marci, desene si modele industriale;
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA derulează, în contextul acordului de colaborare dintre INCDIE ICPE-CA, Universitatea Transilvania Brasov şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare IFIN-HH, un proiect care se referă la realizarea şi implementarea în industrie a unor tuburi termice plate.
Tuburile termice sunt dispozitive de transfer termic cu o înaltă conductivitate termică efectivă. Ele sunt constituite din incinte închise ermetic, umplute, după evacuarea aerului, cu o anumită cantitate de fluid de lucru.
Astfel, tuburile termice utilizează căldura latentă de evaporare a unui fluid de lucru pentru a transfera căldura eficient, la o temperatură aproximativ constantă.
Pe masură ce căldura este preluată de un evaporator din exterior, de la subansamblul răcit, fluidul de lucru se evaporă, preluând de la evaporator căldura latentă de evaporare.
Tubul termic plat, cu o suprafaţă a sursei calde de 0,000113 m2, are o putere maximă transferabilă de 12,5 KW. Conductivitatea termică echivalentă în interiorul tubului termic plat este de 40-50 de ori mai mare decât cea a cuprului, metal cu conductivitatea termică cea mai ridicată.
Avantajele tuburilor termice sunt numeroase: capabilitate de transfer termic mare, faţă de alte metode pentru aceeaşi masă şi gabarit; flexibilitate în configurarea suprafeţei de contact cu sursa caldă şi peretele cald; transferarea căldurii fără o cădere de temperatură semnificativă. Tubul termic poate să funcţioneze satisfăcător în condiţii de vid (gravitaţie zero), dacă este prevăzut în interior cu o structură capilară. Funcţionarea tubului este posibilă chiar şi fără surse auxiliare de energie.
Aplicaţiile tuburilor termice sunt în microelectronică şi în electronica de putere, în
tehnica aerospaţială, în energetică, inclusiv în energetica nucleară, în îmbunătăţirea randamentului de transfer termic al sistemelor de răcire-termostatare a diferitelor echipamente şi în recuperarea de energie.

aparut in: eComunicate.ro, pe 13 noiembrie 2009.

Tuburi termice plate

ICPE-Cercetari Avansate este astazi un institut national cu capital integral de stat, ce desfasoara activitati de traditie, recunoscute in domeniul ingineriei electrice.
Principalele activitati cuprind: cercetare fundamentala si aplicativ in sectorul ingineriei electrice; inginerie, probe, masuratori, expertize in laborator, in statii pilot si pe teren;
dezvoltare tehnologica in domeniul valorificarii, procesarii deseurilor industriale i reabilitarii ecologice; elaborare de normative tehnice si economice de interes national privind asigurarea cerintelor fundamentale in domeniul ingineriei electrice; elaborare de strategii, asistenta tehnica si consultanta in domeniul ingineriei electrice;
informare, documentare si pregatire de personal in domeniul ingineriei electrice.
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA deruleaza, in contextul acordului de colaborare dintre INCDIE ICPE-CA, Universitatea Transilvania Brasov si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare IFIN-HH, un proiect care se refera la realizarea si implementarea in industrie a unor tuburi termice plate.
Tuburile termice sunt dispozitive de transfer termic cu o inalta conductivitate termica efectiva. Ele sunt constituite din incinte inchise ermetic, umplute, dupa evacuarea aerului, cu o anumita cantitate de fluid de lucru.
Astfel, tuburile termice utilizeaza caldura latenta de evaporare a unui fluid de lucru pentru a transfera caldura eficient, la o temperatura aproximativ constanta.
Pe masura ce caldura este preluata de un evaporator din exterior, de la subansamblul racit, fluidul de lucru se evapora, preluand de la evaporator caldura latenta de evaporare.
Tubul termic plat, cu o suprafata a sursei calde de 0,000113 m2, are o putere maxima transferabila de 12,5 KW. Conductivitatea termica echivalenta in interiorul tubului termic plat este de 40-50 de ori mai mare decat cea a cuprului, metal cu conductivitatea termica cea mai ridicata.
Avantajele tuburilor termice sunt numeroase: capabilitate de transfer termic mare, fata de alte metode pentru aceeasi masa si gabarit; flexibilitate in configurarea suprafetei de contact cu sursa calda si peretele cald; transferarea caldurii fara o cadere de temperatura semnificativa. Tubul termic poate sa functioneze satisfacator in conditii de vid (gravitatie zero), daca este prevazut in interior cu o structura capilara. Functionarea tubului este posibila chiar si fara surse auxiliare de energie.
Aplicatiile tuburilor termice sunt in microelectronica si in electronica de putere, in tehnica aerospatiala, in energetica, inclusiv in energetica nucleara, in imbuntatirea randamentului de transfer termic al sistemelor de racire-termostatare a diferitelor echipamente si in recuperarea de energie.

aparut in: Comunicate Media, pe 13 noiembrie 2009.

×