MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Componente electrotehnice pentru centrale eoliene de putere medie (200-800kW)

GECOEOL – Program 4 – Proiect 21-022/14.09.2007
Componente electrotehnice pentru centrale eoliene de putere medie (200-800kW)

Acronim: GECOEOL
Contract: 21-022 /14.09.2007
Autoritate Contractantă: Centrul National de Management Programe;
Program: 4 – Parteneriate in domeniile prioritare;
Directia de cercetare: 2 – Energie;
Tipul proiectului: PC;
Perioada de derulare: 14.09.2007 – 15.09.2009
Contractor: INCDIE ICPE-CA;
Director de proiect: Prof dr. Ing. Constantin Bala
Parteneri:
Institutul de Cercetari pentru Actionari Electrice ICPE – ACTEL – Cofinantator;
Hydro-Engineering Resita – Cofinantator;
Comitetul Electrotehnic Roman CER.

Descriere proiect

×