MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Cerere de oferta: Echipament IT pentru cercetare

Publicata in SEAP nr: 317970/29.11.2011.
Caiet de sarcini;
Fisa date;
Formulare;
Clarificari.

×