MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Cerere de oferta: Achizitie echipamente si montaj pentru realizarea instalatiei distributie energie electrica corp J – lucrari in afara tarifului de racordare

Publicata in SEAP nr.302747 / 04.07.2011
1_CS+PT;
2_Devize_CS+PT;
3_parte_desenata CS+PT;
4_CS_celule;
5_CS_trafo;
Fisa de date achizitie_instalatie _energie electrica modif;
Nota de inaintare_instalatie energie electrica modif;
modele formulare.

×