MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Centru de prelucrare cu comanda numerica pentru strunjit si frezat, minim 5 axe

publicata in SEAP avand nr. 157295 din 20.02.2015.
Data limita de depunere a ofertelor 06.04.2015 ora 11:00;
Data deschiderii ofertelor 06.04.2015 ora 11:30;

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.177922 AP;
Formulare;

×