MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Centru de competenta in caracterizarea materialelor prin tehnologii nucleare, si noi instrumente analitice de nivel european pentru aplicatii in industrie, mediu, sanatate

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei şi Institutul de Cercetări Nucleare- Sucursala Piteşti, a demarat un proiect denumit „Centru de competenţă în caracterizarea materialelor prin tehnologii nucleare, şi noi instrumente analitice de nivel european pentru aplicaţii în industrie, mediu, sănătate”.

În cadrul proiectului, a fost testată o gama largă de materiale metalice, ceramice, carbonice, polimerice. Tehnicile de analiză utilizate au fost: analiză calitativă de fază prin metoda difracţiei de raze X, analiză morfo-structurală prin microscopie de forţă atomică, analiză calitativă/cantitativă prin tehnica spectrometriei FT-IR, analiză chimică cantitativă elementală prin tehnica spectrometriei de absorbţie atomică în flacară, determinarea comportării termice a produselor şi materialelor solide prin metode de analiză termică- termogravimetrie, calorimetrie diferenţială dinamică, dilatometrie.

Rezultatele obţinute au condus la elaborarea a şapte rapoarte de încercare care au demonstrat funcţionalitatea acestor tehnici, precum şi modul în care ele pot fi utilizate, în funcţie de aplicaţia dorită.

În vederea realizării unei baze comune şi unitare pentru toţi partenerii din consorţiu, s-au elaborat, de asemenea, cele şapte proceduri de lucru în sistem de asigurare a calităţii, în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 17025, aplicabil laboratoarelor de încercări care lucrează în sistem acreditat RENAR.

Lucrările în cadrul proiectului vor continua în etapa viitoare prin realizarea unui model de sistem integrat de analize fizico-chimice pentru caracterizarea complexă a materialelor utilizate în industrie, mediu şi sănătate.

aparut in: Comunicate mediaeComunicate.roComunicate-de-presaStiinta aziPrompt mediaMarket watch, – 26 martie 2010.

×