MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Cablu de încălzire cu autoreglare termică pentru încălzirea locuințelor și prevenirea formării gheții pe suprafețele adiacente clădirilor (Acronim: SMARTHC)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3073

Număr contract: 446PED/2020

Finanţare: Bugetul de stat

Denumirea Programului: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Direcția de cercetare: 3 – Energie, mediu și schimbări climatice

Tipul proiectului: Proiect experimental demonstrativ (PED)

Valoarea totală a contractului: 662.000 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 600.000 lei
Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 62.000 lei

Durata contractului: 22 luni (26.10.2020 – 26.08.2022)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

 

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI (INCDIE ICPE-CA)
Partener P1 – ICPE SA

Partener P2 – Universitatea Politehnică din București (UPB)

 

Rezumat:
Scopul proiectului este acela de a obține și de a demonstra funcționalitatea unui material compozit conductiv inovativ, cu efect PTC (Positive Temperature Coefficient), dezvoltat recent ca model experimental optimizat în cadrul ICPE-CA și exploatarea rezultatelor obținute până acum prin dezvoltarea unui model cu aplicabilitate practică directă, cu perspectiva de a fi introdus în fabricație și anume un cablu de încălzire cu proprietăți de reglare a temperaturii. Elementul cheie al cablului propus este materialul compozit conductiv menționat, care produce căldură prin efect Joule și este capabil să-și auto-regleze temperatura prin efecte de percolare-depercolare electrică, la o anumită temperatură specifică materialului respectiv. Un astfel de cablu poate fi integrat în elementele de construcție interioare (podea) sau exterioare (pavaj, acoperiș) pentru a asigura o anumită temperatură ambientală constantă a casei și, respectiv, pentru a preveni formarea de gheață. Prin urmare, în cadrul proiectului se propune realizarea experimentală, pe baza unei tehnologii de laborator, a unui model de cablu de încălzire cu temperatură autoreglabilă și testarea caracteristicilor sale funcționale. Rezultatele vor fi utile pentru demonstrarea funcționalității modelului și vor permite trecerea la o etapă superioară a exploatării rezultatelor prin transferul lor către un producător.

 

Echipele de cercetare:
Coordonator CO – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

13 persoane din care:

– 12 cercetători (2 cercetători postdoctoranzi; 2 persoane sub 35 de ani)

– 1 tehnician

Partener P1 – ICPE SA București

7 persoane din care:

– 7 cercetători

 

Partener P2 – UPB

4 persoane din care:

– 3 cercetători (1 cercetător postdoctorand; 1 persoană sub 35 de ani)

– 1 tehnician

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3073 cu titlul: “CABLU DE ÎNCĂLZIRE CU AUTOREGLARE TERMICĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR ȘI PREVENIREA FORMĂRII GHEȚII PE SUPRAFEȚELE ADIACENTE CLĂDIRILOR” (Acronim: SMARTHC) este realizarea unui model funcțional de cablu de încălzire cu efect de auto-reglare termică și testarea acestuia în vederea demonstrării funcționalității.

Obiective specifice:

O1. Definirea structurii cablului, stabilirea tehnologiei de laborator, și realizarea SDV necesare;

O2. Obținerea și caracterizarea materialului rezistiv destinat realizării cablului;

O3.  Realizarea cablului cu efect de auto-reglare termică

O4. Testarea și demonstrarea funcționalității cablului de încălzire cu efect de autoreglare termică (demonstrare).

O5. Validarea modelului funcțional de cablu cu efect de auto-reglare termică și a tehnologiei de laborator aferente, în condiții de laborator

O6. Diseminarea rezultatelor.

 

Etapele proiectului:

ETAPA I (document PDF*)

Denumire etapă: Definirea parametrilor pentru realizarea componentelor cablului de încălzire cu efect SRT.

Tip activitate: Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

Parteneri implicați: CO, P1, P2

Perioada de realizare a etapei: 26.10.2020 – 31.12.2020

ETAPA II (document PDF*)

Denumire etapă: Obținerea unui model de material compozit pentru cablul de încălzire cu efect SRT. Elaborarea tehnologiei de laborator pentru materialul compozit și cablul de încălzire cu efect SRT.

Tip activitate: Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

Parteneri implicați: CO, P1, P2

Perioada de realizare a etapei: 01.01.2021 – 31.12.2021

ETAPA III (document PDF*)

Denumire etapă: Definirea parametrilor pentru realizarea componentelor cablului de încălzire cu efect SRT.

Tip activitate: Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

Parteneri implicați: CO, P1, P2

Perioada de realizare a etapei: 01.01.2022 – 26.08.2022

 
Raport final (document PDF*)
 
Rezultate preconizate:

Date de contact:
Coordonator CO: INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Director de proiect: Dr. chim. Eduard-Marius LUNGULESCU
Telefon: +40213467231 / interior 222, 205,

e-mail: marius.lungulescu@icpe-ca.ro

 

Partener P1: ICPE SA București
Responsabil de proiect P1: Ing. Ion PĂUNA
Telefon: +40215893300, email: ionpauna@icpe.ro

 

Partener P2: UPB
Responsabil de proiect P1: Prof. Petru NOTINGHER
Telefon: +40742249958, email: petrunot@elmat.upb.ro

 

×