MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Bujii ceramice cu incandescenţă pentru motoarele diesel

Datele proiectului:
Programul 4: PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE;
Directia de Cercetare: 7. Materiale, procese şi produse inovative;
Titlul Proiectului: BUJII CERAMICE CU INCANDESCENŢĂ PENTRU MOTOARELE DIESEL;
Acronim: CERINMOD; nr. 71- 143/ 2007;
Perioada: septembrie 2007- noiembrie 2009;
Coordonator: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti;
Director de proeict: Ing. Cristian ŞEITAN;
Parteneri:
P1 – Universitatea POLITEHNICA Bucureşti – UPB;
Responsabil proiect: Prof.Dr.Ing.Adrian VOLCEANOV;
P2 – S.C SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;
Responsabil proiect: Ing.Vasile LAZĂR

Descriere proiect

×