MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Banda supraconductoare HTS

procedura de atribuire prin licitație deschisă, publicata in SCAP cu anunțul de participare avand nr. CN1000630/25.05.2018
Termen limita pentru primire a ofertelor: 26.06.2018, ora 15:00;
Data de deschidere a ofertelor: 26.06.2018, ora 15:00.
Locul de deschidere: în SICAP.

Caiet de sarcini;
Draft contract;
Fisa de date;
Formulare;
DEAU;
Erată;
Clarificări 1;

×