MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Aparatura pentru caracterizari magnetice

procedura de atribuire prin cerere de oferta, publicata in SEAP cu invitatia de participare avand nr. 374055/19.05.2015
Data limita de depunere a candidaturilor: 04.06.2015 ora 12:00;
Data deschiderii ofertelor : 04.06.2015 12:30.

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.190351 IP;
Formulare;
Detaliu invitatie.

×