MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Aparatura pentru caracterizari magnetice

publicata in SEAP cu invitatia de participare la procedura prin cerere de oferte, avand nr. 370727 din 04.03.2015.
Data limita de depunere a ofertelor 19.03.2015, ora 12:00;
Data deschiderii ofertelor 19.03.2015, ora 12:30;

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.178913 IP;
Formulare;

×