MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Aparat pentru determinari mecanice in regim dinamic DMA

([INV140828/003] Fisa de date si anunt.doc – numarul anuntului din SEAP)

Fisa de date si anuntul;
Caiet de sarcini;
Anunt de atribuire.

Comentariu: La fisa de date a achizitiei: la punctul V.4) se solicita formularul 12 D in locul formularului 12 F (cerut gresit). – la punctul VI.9) se solicita formularul 12C din Ordinul 155/2006.

×