MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 8 – 2018 – ACS/CS în inginerie electrică (2 posturi)

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi de Asistent de cercetare științifică / Cercetător în cadrul proiectelor complex: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254 Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în condiţii de climat arid, semiarid si subumed-uscat (SMARTIRRIG), număr contract 27 PCCDI/2018 (nr. intern 7128/2018).

Norma de lucru: 8 ore/zi
Perioada angajării: determinată 17.01.2019 –31.10.2022 (durata proiectului + 2 ani)
Data până la care are loc depunerea dosarelor: 20.12.2018, ora 15:00
Proba de selecție constă în: 

– Analiza dosarului candidatului;
– Proba scrisă;
– Interviu.
Candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul inginerie electrică, cu competențe în realizarea și testarea echipamentelor de conversie a surselor regenerabile de energie, vorbitor nativ de limba română, cunoscător de limba engleză la nivel experimentat, cu abilități de comunicare și diseminare. Prezintă avantaje experiența anterioară în utilizarea programelor de simulare și analiză: Flux 2D/3D, FEMM, Matlab.

Continutul dosarului de candidatura:
– Cerere de inscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de licenta;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– Curriculum vitae, inclusiv lista de lucrari publicate/participari la conferinte de specialitate;
– Copie a certificatului de casatorie (daca este cazul).

Cei interesati sunt rugati sa isi depuna candidatura la sediul INCDIE ICPE-CA – Secretariat.
Relatii la telefon: 021 3467231/623 Murgescu Ion

Calendarul concursului

1. Anuntarea concursului in data de 05.12.2018 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 05.12.2018 – 20.12.2018, ora 15;
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 03.01.2019;
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 04.01.2019;
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 07.01.2019;
6. Proba scrisa: 08.01.2019;
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 09.01.2019;
8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 10.01.2019;
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa : 11.01.2019;
10. Desfasurarea probei de interviu: 14.01.2019;
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 14.01.2019;
12. Depunerea contestatiilor – proba interviu: 15.01.2019;
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba interviu: 16.01.2019;
14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 16.01.2019;

ANUNȚ
Referitor la:

Concursul organizat de ICPE-CA pentru ocuparea a 2 posturi de Asistent de cercetare/Cercetător in cadrul proiectelor complexe PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254 Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in condiții de climat arid, semiarid si subumed-uscat (SMARTIRIG) număr de contract 27 PCCDI/2018 (nr. intern 7128/2018),

Urmare a analizei dosarelor depuse de candidați, comisia declară că toți candidații înscriși sunt eligibili pentru participare la proba scrisă din data de 08.01.2019.

×