MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 6 – 2018 – ACS în chimie sau biochimie

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404- Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului şi climei (HORESEC), număr contract 31 PCCDI/2018 (nr. intern 7126/2018).

Norma de lucru: 8 ore/zi
Perioada angajării: determinată pana la data de 01.11.2018 – 31.10.2022 (durata proiectului + 2 ani)
Data până la care are loc depunerea dosarelor: 03.10.2018 ora 15:00
Proba de selecție constă în: 

– Analiza dosarului candidatului;
– Proba scrisă;
– Interviu.

Date despre proiect: HORESEC se desfasoară în parteneriat, implicând echipe de cercetare de la 4 universități, 2 institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi 1 institutut al Academiei Române. Prin echipa de cercetare a ICPE-CA, proiectul abordează noi soluţii de stocare pe termen lung a energiei provenită din sursele regenerabile. Sunt luate în considerare noile tehnologii electrochimice (electroliza PEM / SOE) și bio-electrochimice (celule cu combustibil microbian MFC), care pot stoca energia electrică sub forma chimică, ca efect al unui proces electrochimic (hidrogen) sau biochimic/metabolic (hidrogen; metan), care apoi poate fi reconvertită direct în energie electrică în sistemele de celule PEM / SOFC / MFC.

Condiții impuse candidatului: Candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul CHIMIE sau BIOCHIMIE; să prezinte experiență în activități de cercetare, cu competențe în: sisteme electrochimice, electrodica sistemelor electrochimice și/sau materiale pentru electrozi, catalizatori, materiale active electrochimic și/sau materiale pentru stocare și/sau materiale pentru energie; cunoscător de limba română la nivel experimentat și engleză la nivel mediu, cu abilități de comunicare și diseminare. Prezintă avantaj experiența anterioara în analiza microbiologică si utilizarea aparatelor de laborator specifice microbiologiei și evaluărilor electrochimice.

Conținutul dosarului de candidatură:
– Cerere de inscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de licența;
– Cazier judiciar;
– Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– Curriculum Vitae, inclusiv lista de lucrari publicate/participări la conferințe de specialitate;
– Copie a certificatului de căsătorie (daca este cazul).

Cei interesați sunt rugați să își depună candidatura la sediul INCDIE ICPE-CA – Secretariat.
Informaţii suplimentare pot fi obținute la telefon 021/3467231/110

Calendarul concursului

1. Anuntarea concursului in data de 18.09.2018 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Data până la care are loc depunerea dosarelor: 03.10.2018, ora 15;
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 10.10.2018;
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 11.10.2018;
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 12.10.2018;
6. Proba scrisa: 15.10.2018;
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 16.10.2018;
8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 17.10.2018;
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa: 18.10.2018;
10. Desfasurarea probei de interviu: 19.10.2018;
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 22.10.2018;
12. Depunerea contestatiilor – proba interviu: 23.10.2018;
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba interviu: 24.10.2018;
14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 24.10.2018;

Bibliografie

1. Legea nr. 319/2003 cu privire la Statutul personalului de cercetare;
2. Legea nr.206/2004 privind buna conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
4. HG nr.583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015–2020 (PNCDI III);
5. Laughton, M.A., Renewable energy sources, Watt Committee on Energy III. Series, ISBN 0-203-21581-8, 2003 Taylor & Francis Books, Inc;
6. Craig A. Grimes, Oomman K. Varghese, Sudhir Ranjan, Light, Water, Hydrogen – The Solar Generation of Hydrogen by Water Photoelectrolysis, ISBN 978-0-387-33198-0, 2008 Springer Science;
7. Gregor Hoogers Ed., Fuel Cell Technology Handbook, ISBN 0-8493-0877-1, 2003 by CRC Press LLC;
8. Yogi Goswami and Frank Kreith, Energy Conversion, CRC Press, ISBN-13:978-1-4200-4431-7, 2007 by Taylor & Francis Group, LLC;
9. Bruce E. Logan, Microbial fuel cells, ISBN 978-0-470-23948-3, 2008 John Wiley & Sons, Inc.

Rezultate obținute la selectia dosarelor în vederea Concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent cercetare in cadrul proiectului cu titlul “ Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului şi climei (HORESEC)” Contract nr 31 PCCDI/2018 (nr. intern 7126/2018).

Nr. crt. Candidat Cerere Rezultat
1 Topirlan Valentina Andreea 2227/01.10.2018 ADMIS

 

Rezultatele concursului (proba scrisă) 16.10.2018

Nr. crt. Candidat Cerere Rezultat
1 Topirlan Valentina Andreea 2227/01.10.2018 ADMIS

 

Rezultatele concursului – proba interviu 22.10.2018

Nr. crt. Candidat Cerere Rezultat
1 Topirlan Valentina Andreea 2227/01.10.2018 ADMIS

 

×