MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 4 – 2018 – ACS în inginerie electrică

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0391 Clădiri inteligente adaptabile la efectele schimbărilor climatice (CIA_CLIM), număr contract 30 PCCDI/2018 (nr. intern 7129/2018).

Norma de lucru: 8 ore/zi
Perioada angajării: determinată pana la data de 30.09.2022 (durata proiectului + 2 ani)
Data până la care are loc depunerea dosarelor: 10.08.2018, ora 15:00
Proba de selecție constă în: 

– Analiza dosarului candidatului;
– Proba scrisă;
– Interviu.
Candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul inginerie electrică, experiență de minim 1 an în activități de cercetare, cu competențe în analiza și modelarea fenomenelor electromagnetice, proiectarea, realizarea și testarea mașinilor electrice, cunoscător de limba română și engleză la nivel experimentat, cu abilități de comunicare și diseminare. Prezintă avantaje experiența anterioară în utilizarea programelor de simulare și analiză: Flux 2D/3D, FEMM, Matlab.

Continutul dosarului de candidatura:
– Cerere de inscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de licenta;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– Curriculum vitae, inclusiv lista de lucrari publicate/participari la conferinte de specialitate;
– Copie a certificatului de casatorie (daca este cazul).

Cei interesati sunt rugati sa isi depuna candidatura la sediul INCDIE ICPE-CA – Secretariat.
Informaţii suplimentare pot fi obținute la telefon 021/3467231/110

Calendarul concursului

1. Anuntarea concursului in data de 27.07.2018 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 27.07.2018 – 10.08.2018, ora 15
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 14.08.2018
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 16.08.2018
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 17.08.2018
6. Proba scrisa: 20.08.2018;
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 21.08.2018
8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 22.08.2018
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa: 23.08.2018
10. Desfasurarea probei de interviu: 24.08.2018
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 27.08.2018
12. Depunerea contestatiilor – proba interviu: 28.08.2018
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba interviu: 29.08.2018
14.Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 29.08.2018

Tematica

1. Centrale electrice fotovoltaice și sisteme termosolare
2. Sisteme eoliene de producere a energiei electrice
3. Mașini și acționări electrice electrice
4. Stocarea energiei: metode chimice, mecanice, termice, electrochimice
5. Managementul proiectelor de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Bibliografie orientativa

1. Nicolae Golovanov, Hermina Albert, Ștefan Gheorghe, Nicolae Mogoreanu, George Cristian Lăzăroiu, Surse regenerabile de energie electrică în sistemul electroenergetic, Editura A.G.I.R, 2015.
2. Gloria Ciumbulea, Neculai Galan, Mașini și acționări electrice electrice, Editura Printech, 2010.
3. Lidia Niculiță, Managementul proiectelor de cercetare științifică, Editura: Conspress (U.T.C.B.), 2009.
4. I. Cioc, C. Nica, Proiectarea mașinilor electrice, Editura Didactică și Pedagogică, 1994.

Rezultatele concursului
(proba scrisa)

Nr. crt. Candidat Punctaj mediu Rezultat
1 DUMITRU CONSTANTIN 79 ADMIS

 

×