MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 3 – 2018 – Șef Birou Monitorizare Programe Planificare

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginere Electrica INCDIE ICPE-CA cu sediul in Spaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Sef Birou Monitorizare Programe Planificare.
Inscrierile se fac in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in ziar, la sediul institutiei, la Secretariat.
Relatii la telefon 021.346.82.97

Calendarul concursului

1. Anuntarea concursului in data de 24.04.2018 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 24.04.2018 – 09.05.2018, ora 15
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 18.05.2018
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 21.05.2018
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 22.05.2018
6. Proba scrisa: 23.05.2018;
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 25.05.2018
8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 29.05.2018
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa: 30.05.2018
10. Desfasurarea probei de interviu: 31.05.2018
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 04.06.2018
12. Depunerea contestatiilor – proba interviu: 05.06.2018
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba interviu: 06.06.2018
14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 06.06.2018

BIBLIOGRAFIE

1. H.G. nr. 1282/2004, Privind infiintarea, organizarea si functionarea INCDIE ICPE-CA;
2. HG nr. 929/2014 privind strategia naţionala de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
3. OG nr.57/2002, privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OG nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
5. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
6. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
7. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fonsurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
8. HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI)
9. HG nr. 8/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III)
10. HG nr. 134 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
11. Ordin MECI nr.3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetaredezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare

Nota: Toata legislatia se refera la formele actualizate existente

Rezultate obținute la selecția dosarelor în vederea Concursului organizat pentru ocuparea postului de Șef Serviciu Monitorizare Programe Planificare

Nr. crt. Nume prenume Cerere Rezultatul selecției
1 Dula Elisabeta Gabriela 971/26.04.2018 ADMIS

Rezultatele concursului organizat pentru ocuparea postului de ACS in cadrul proiectului cu titlul “Cresterea eficientei energetice a instalatiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge biocombustibili, in cadrul conceptului de biorafinare” Contract nr 32/2018 (numar intern 7127/2018)

Nr. crt. Nume prenume Rezultatul selecției
1 Dula Elisabeta Gabriela ADMIS

 

×