MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 2 – 2018 – ACS în inginerie chimică

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare stiintifica in cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017 „Cresterea eficientei energetice a instalatiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz – microalge biocombustibili, in cadrul conceptului de biorafinare”, Contract nr. 32/2018.

Norma de lucru: 8 ore/zi
Perioada angajarii: determinata (01.06.2018 – 30.11.2022)
Data pana la care are loc depunerea dosarelor: 09.05.2018, ora 15:00
Proba de selectie consta in: 

– Analiza dosarului candidatului;
– Proba scrisa;
– Interviu
Candidatul trebuie sa fie absolvent de studii superioare si masterat in domeniul inginerie chimica, cu competente in analiza chimica calitativa si cantitativa, analiza instrumentala, experienta de minim 1 an in activitati de cercetare in domeniul valorificarii bioresurselor, cunoscator de limba engleza la nivel experimentat, cu abilitati de comunicare si diseminare (rezultate bune la sesiuni de comunicari, participari la simpozioane si programe de mobilitate in strainatate). Prezinta avantaje lucrul anterior cu biomasa din alge si determinari specifice (proteina, clorofila, minerale, etc.)

Continutul dosarului de candidatura:
– Cerere de inscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de licenta;
– Copia diplomei de master;
– Certificat sau atestat limba engleza;
– Cazier judiciar;
– Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
– Curriculum vitae, inclusiv lista de lucrari publicate/participari la conferinte de specialitate;
– Copie a certificatului de casatorie (daca este cazul)

Cei interesati sunt rugati sa isi depuna candidatura la sediul INCDIE ICPE-CA – Secretariat

Calendarul concursului

1. Anuntarea concursului in data de 24.04.2018 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 24.04.2018 – 09.05.2018, ora 15
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 15.05.2018
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 16.05.2018
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 17.05.2018
6. Proba scrisa: 18.05.2018;
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 22.05.2018
8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 23.05.2018
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa: 24.05.2018
10. Desfasurarea probei de interviu: 25.05.2018
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 29.05.2018
12. Depunerea contestatiilor – proba interviu: 30.05.2018
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba interviu: 31.05.2018
14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 31.05.2018

Bibliografie pentru concurs:

1. Vasile Nicolic – Producerea si utilizarea biogazului pentru obtinerea de energie, suport de curs, 2006
http://www.nikolicivasilie.ro/lucrari-stiintifice/Biogaz%20curs.pdf
– Despre biogaz, bazele metanogenezei
– Factorii care influenteaza producerea de biogaz
– Materii prime pentru obtinerea biogazului

2. Biogazul – Ghid practic, Manual elaborat in cadrul proiectului Big-East, Biogas for Eastern Europe, 2008
http://www.big-east.eu/downloads/Final%20National%20Handbooks/BiG-East%20Handbook%20Romania.pdf
– Avantajele tehnologiilor de biogaz
– Digestia anaeroba
– Utilizarea biogazului si digestatului

3. Horea Iustin NAŞCU Lorentz JÄNTSCHI Chimie analitica si instrumentala, Editura Academic Pres & Academic Direct, 2006
http://ph.academicdirect.org/CAI_2006.pdf
– Analiza cantitativa gravimetrica si volumetrica
– Prelevare probe
– Cromatografie de gaze

Vezi anunt in Bursa

Rezultate obținute la selectia dosarelor în vederea Concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent cercetare in cadrul proiectulu

×