MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 1 – 2017 – inginer chimist

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginere Electrica INCDIE ICPE-CA anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent cercetare in cadrul proiectului cu titlul “Metodologie avansata de analiza cinetica a proceselor heterogene complexe cu aplicatii in predictia comportarii termice a materialelor si a duratei lor de viata termica”, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0088, contract nr. 112/2017


Norma de lucru: 8 ore/zi;
Perioada angajarii: determinata ( 15.11.2017 – 31.12.2019). Finantarea se va face din proiectul mentionat mai sus.;
Data la care are loc selecția: 2.11.2017;
Proba de selectie consta in:
– analiza dosarului candidatului (eliminatorie – admis/respins);
– proba scrisa;
– interviu.
Candidatul trebuie sa fie absolvent al Facultatii de Chimie, să fie masterand al acestei facultati și să aibă cunoștințe de Chimie organica si anorganica si de Metode fizico-chimice de analiza
Conținutul dosarului de candidatură:
– cerere de înscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copia diplomei de licenta
– adeverință care să ateste calitatea de masterand in cadrul Facultatii de Chimie
– cazierul judiciar
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
– curriculum vitae, inclusiv lista de lucrări publicate/participări la conferințe de specialitate
– copie a certificatului de casatorie (daca este cazul) Data limita a aplicatiei: 27 octombrie 2017 ora 13:00.
Cei interesati sunt rugati sa-si depuna aplicatia la adresa de petru.budrugeac@icpe-ca.ro sau la Biroul Resurse Umane.

Director de proiect,
Dr. Chim. Petru Budrugeac

Bibliografie

1. Andrei Florin Danet – Analiza Instrumentala, Editura Universitatii din Bucuresti, Volumul 1. capitolul I, subcapitolele 1.1 (notiuni generale); 1.2 (aparatura); 1.6 (raze X); 1.7 (UV-Vis); 1.9 (IR).

2. Petru Budrugeac, Oana Carp, Nicolae Doca, Crişan Popescu, Eugen Segal, Titus Vlase, Analiza termică. Fundamente şi aplicaţiiAnaliza cinetică a transformărilor heterogene. Editura Academiei, 2012, Cap. 1.

3. Principles and Applications of Thermal Analysis (Ed. Paul Gabbott), Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2008, Cap. 3.

<< Caledarul concursului >> 

×