MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Amplificatoare RF de putere in unda continua (CW): 9kHz – 18GHz / 50 – 100W

Caiet de sarcini;
FisaDate;
Draft contract de furnizare;
Formulare;

×