MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ANUNȚ – 2 – 2021 – ACS / CS în domeniile: chimie / biochimie / inginerie chimică / inginerie electrică / inginerie mecanică / ingineria materialelor / automatică

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare Științifică / Cercetător Științific în cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404- Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului şi climei (HORESEC), număr contract 31 PCCDI/2018 (nr. intern 7126/2018) – perioada de sustenabilitate 2021 – 2023.

Norma de lucru: 8 ore/zi

Perioada angajării: Determinată (min. 2 ani), incepand cu 01/09/2021

Data până la care are loc depunerea dosarelor: 30.07.2021, ora 13:00

Proba de selecție constă în:
– Analiza dosarului candidatului;
– Proba scrisă;
– Interviu.

Date despre proiect: Echipa de cercetare a ICPE-CA abordează noi soluţii de stocare pe termen lung a energiei provenită din sursele regenerabile. Sunt luate în considerare noile tehnologii electrochimice (electroliza mediu acid / alcalin / PEM / SOE) și bio-electrochimice (celule cu combustibil microbian MFC), care pot stoca energia electrică sub forma chimică (hidrogen; bio-hidrogen; metan etc.), pentru a fi reconvertită direct în energie electrică în sistemele de celule cu combustibil de tip PEM / SOFC / MFC.

Condiții impuse candidatului:

• Să fie absolvent de studii superioare într-unul dintre domeniile: CHIMIE / BIOCHIMIE / INGINERIE CHIMICĂ / INGINERIE ELECTRICĂ / INGINERIE MECANICĂ / INGINERIA MATERIALELOR / AUTOMATICĂ;

• Să fiecunoscător de limba română la nivel experimentat și engleză la nivel mediu, cu abilități de comunicare și diseminare;

• Prezintă avantaj experiența în activități de cercetare, cu competențe în: sisteme electrochimice, electrodica sistemelor electrochimice și/sau materiale pentru electrozi, catalizatori, materiale active electrochimic și/sau materiale pentru stocare și/sau materiale pentru energie; celule cu combustibil (PEMFC / DAFC / SOFC); acumulatori (Li-ion / Redox Flow); electromobilitate și/sau metode electrochimice de testare.

Conținutul dosarului de candidatură:

– Cerere de inscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de licența;
– Cazier judiciar;
– Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– Curriculum Vitae, inclusiv lista de lucrari publicate/participări la conferințe de specialitate;
– Copie a certificatului de căsătorie (daca este cazul).

Cei interesați sunt rugați să își depună candidatura la sediul INCDIE ICPE-CA – Secretariat.

Informaţii suplimentare pot fi obținute la telefon 021/3467231/110

Caledarul concursului:

1. Anuntarea concursului in data de 08.07.2021 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 08.07.2021-30.07.2021, ora 13;
3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 03.08.2021;
4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 04.08.2021;
5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 05.08.2021;
6. Proba scrisa: 06.08.2021;
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 09.08.2021;
8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 10.08.2021;
9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa: 11.08.2021;
10. Desfasurarea probei de interviu: 12.08.2021;
11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 13.08.2021;
12. Depunerea contestatiilor – proba interviu: 16.08.2021;
13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba interviu: 17.08.2021;
14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 18.08.2021;

Bibliografie

1. Legea nr. 319/2003 cu privire la Statutul personalului de cercetare;
2. Legea nr.206/2004 privind buna conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Laughton, M.A., Renewable energy sources, Watt Committee on Energy III. Series, ISBN 0-203-21581-8, 2003 Taylor & Francis Books, Inc;
4. Craig A. Grimes, Oomman K. Varghese, Sudhir Ranjan, Light, Water, Hydrogen – The Solar Generation of Hydrogen by Water Photoelectrolysis, ISBN 978-0-387-33198-0, 2008 Springer Science;
5. Gregor Hoogers Ed., Fuel Cell Technology Handbook, ISBN 0-8493-0877-1, 2003 by CRC Press LLC;
6. Yogi Goswami and Frank Kreith, Energy Conversion, CRC Press, ISBN-13:978-1-4200-4431-7, 2007 by Taylor & Francis Group, LLC;

×