MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

A 5–a conferința națională „Direcții noi de cercetare în știința materialelor” ARM – 5

PERIOADA: 5 Sep 2007 – 7 Sep 2007;
LOCATIE: Sibiu, Romania;

Evenimente ICPE-CA

×