MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

A 4-a sesiune de comunicări ştiinţifice a tinerilor olimpici

Sala de Conferințe a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp J, Etaj III, Bucureşti , 12 Septembrie 2017

Invitatie 1 (pdf)

Invitatie 2 (pdf)

Program

Marţi, 12 septembrie 2017
09:00 – 10:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor
10:00 – 10:30 Cuvânt de deschidere
Prof. Mustafa Oz, Director Liceul Teoretic Internaţional de Infomatică Bucureşti
Dr. Ing.Sergiu Nicolaie, Director General INCDIE ICPE CA Bucureşti
Dr. Ing. Mircea Ignat, Coordonator Centrul pentru Iniţierea în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor “Alexandru Proca”, INCDIE ICPE-CA Bucureşti
10:30 – 12:00 Sesiune de comunicări ştiinţifice
Microsensors monitoring devices regarding the rehabilitation process carried out after orthopedic surgeries of the lower limb, Ana Maria Tudorache, Miruna Ojoga – Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucureşti
Comprehensive introduction British medical history from ancient times to nineteenth century, Andra Ciutac – Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” Bucureşti
Studiu teoretic şi experimental privind unele aspecte în microchirurgie, Carmen Popa, Andra Ciutac – Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” Bucureşti
Celule de biocombustie cu microorganisme fotosintetizante, Elena Robu – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti
Microdeplasări pe bază de vibraţii mecanice utilizate în domeniul microroboţilor. Vibroroboţi, Cristian Chira – Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” Bucureşti
AQUA GREEN, Andrei Ştefan Băjenaru Grigoraş, Albert Octavian Antonesei, Sara Elena Manolache, Andrei Răzvan Tablan, Paula Toma, Iuliana Andreea Mitronici – Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ
Reţele inteligente pentru transportul energiei electrice, Andrei Pricopie – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti
12:00 – 12:30 Pauză de cafea
12:30 – 13:00 Masa rotundă „Concluzii privind grupurile de elită din licee şi necesitatea unei schimbări privind învățarea pe proiect”
13:00 – 14:30 Sesiune de comunicări ştiinţifice
Studiu privind un nou tip de interfaţă, Paul Bricman – Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” Bucureşti, Matei Anghel – Liceul Lauder-Reut Bucureşti
Studiul lipidelor cu aplicaţii în MEMS şi în transportul medicamentelor, Serghei Ulian – Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucureşti, Andrei Ionescu – Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti
Formularea problemei privind utilizarea structurii fibrilare la deplasarea în lichide,Constantin Alexandru – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti
Acvariul de piatră, Andrei Anton, Denisa Bortă, Teodora Covrig, Corina Tumurug, Matei Ambrus – Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ
Prezentare business-plan info ticnet, Adrian Lepădatu, Claudiu Ştefan Obrejan – Liceul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani
Actuator electrochimic programabil pentru controlarea ph-ului în mediu lichid prin distribuţia automată de bază sau acid, Daniel Savafi – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti
Formularea problemei propulsiei în lichide utilizând forţa electromagnetică. Posibile aplicaţii, Dumitru Yuan, David Peţa – Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucureşti
14:30 – 15:15 Vizită în laboratoarele şi departamentele INCDIE ICPE-CA Bucureşti
15:15 – 15:45 Concluzii
15:45 Închiderea seminarului
Cuvânt de închidere
Mircea Ignat, Coordonator Centrul pentru Iniţierea în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor “Alexandru Proca”, INCDIE ICPE-CA Bucureşti

– COMITETUL DE ORGANIZARE –

Andrei IONESCU – Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Ploieşti

Serghei ULIAN – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Elena ROBU – Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” Bucureşti

Paul BRICMAN – Colegiul Naţional Bilingv „George Coșbuc” Bucureşti

Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA București

Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA

– COMITETUL ȘTIINȚIFIC –

Prof. Mustafa Oz – Director Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti,

Dr. Ing. Sergiu Nicolaie, Director General INCDIE ICPE-CA,

Dr. Ing. Gabriela Hristea, Şef Laborator Laborator de Sisteme şi Dispozitive Fizico-Chimice şi Electrochimice cu Aplicaţii în domeniul Energiei, INCDIE ICPE-CA,

Dr. Ing. Mircea Ignat, Coordonator Centrul pentru Iniţierea în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor “Alexandru Proca”, INCDIE ICPE-CA

– Instrucțiuni pentru autori –

Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldit, majuscule, centrat,
Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldit, centrat, title case

Date de identificare (instituție, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat,

Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic,

Lucrarea propriu-zisă: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele și formulele vor fi inserate în text,

Bibliografie: număr, nume și prenume autor, titlul lucrării, volumul în care a fost publicată, editura, localitatea, anul, număr pagini vizate

Data limită:

25 august 2017 – talon de participare
– rezumatul lucrării

5 septembrie 2017 – lucrarea în extenso

Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.

– Evenimente asociate manifestării –

1. http://csie.ase.ro/avizier/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-editia-2015

2. http://www.cs.ubbcluj.ro/scss/

3. http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-tiin-e-economice/absolventi-fse/cercetare-stiintifica-studenteasca-fse/sesiuni-de-comunicari-stiintifice-studentesti-fse.html

4. http://www.unap.ro/index.php/ro/manifestari-stiintifice

×