MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Echipament performant pentru producerea microalgelor prin creştere stimulată în câmp electric de extremă joasă frecvenţă (acronim: EPSμALG)

Acronim: EPSμALG

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0075

Număr contract: 91PTE/2022

Finanţare: Bugetul de stat

Denumirea Programului: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Domeniul 1 – Bioeconomie

Tipul proiectului: Proiect de transfer la operatorul economic (PTE)

Valoarea totală a contractului: 1.403.905 lei

Durata contractului: 24 luni (21.06.2022 – 20.06.2024)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A.

Partener P1: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI (INCDIE ICPE-CA)

 

Scopul proiectului constă în creșterea cifrei de afaceri a CO (S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A.) prin punerea în fabricaţie a unui produs nou, respectiv realizarea, experimentarea și omologarea unui prototip, echipament performant pentru creşterea stimulată în câmp electric ELF a microalgelor – EPSμALG.

 

Rezumatul proiectului:

Bazat pe cercetările anterioare ale P1 (INCDIE ICPE-CA București) în influenţa câmpului electric asupra materiei vii şi în difuzoare de microbule şi pe expertiza CO (S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A.) în proiectarea, execuţia și exploatarea bioreactoarelor pentru tratarea apei (atât reziduală, cât şi potabilă), proiectul îsi propune realizarea (la nivel demonstrator în mediu industrial) și experimentarea (demonstrarea eficienţei şi a funcţionalităţii) unui echipament inovativ performant EPSμALG, cu productivitate ridicată (ţintă>80g/m2·zi), care se va obţine prin stimularea creşterii microalgelor în câmp electric de extremă joasă frecvenţă ELF (reducerea energiei de activare a proceselor fotobiochimice) şi accelerarea difuziei sursei de hrană CO2 (dispersare avansată în mediul de cultură cu difuzoare de microbule).

 

Echipa de cercetare

Coordonator: S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A.

9 cercetători, 3 tehnicieni

Partener: INCDIE ICPE-CA București

9 cercetători, 1 tehnician

 

Etapele proiectului:

Etapa 1 – Rezultate 91PTE_Etapa 1 – Studiu, concepţie și proiectare model demonstrator în mediu industrial EPSμALG

Tip activitate: Cercetare industrială

Parteneri implicaţi: S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A., INCDIE ICPE-CA București

Perioada de realizare: 6 luni (21.06.2022 – 15.12.2022)

 

Etapa 2 Rezultate 91PTE_Etapa 2Realizare model demonstrator în mediu industrial EPSμALG

Tip activitate: Cercetare industrială

Parteneri implicaţi: S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A., INCDIE ICPE-CA București

Perioada de realizare: 12 luni (16.12.2022 – 31.12.2023)

 

Etapa 3 Experimentare model demonstrator EPSμALG, optimizarea parametrilor de lucru, demonstrarea funcţionalităţii şi validarea eficienţei în mediu industrial

Tip activitate: Cercetare industrială

Parteneri implicaţi: S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A., INCDIE ICPE-CA București

Perioada de realizare: 6 luni (01.01.2024 – 20.06.2024)

Contact:

Coordonator: S.C. I.C.P.E. Bistrița S.A.
Director proiect: Drd. biol. Monica Jipa
e-mail: monica.jipa@icpebn.ro

Partener: INCDIE ICPE-CA București
Responsabil proiect:  Dr. ing. Andreea Voina

e-mail: andreea.voina@icpe-ca.ro

 

×