MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sistem electronic inteligent de asistenta a conducătorului de tramvai prin folosirea detecției vehiculelor cu scopul de a preveni si reduce pericolul de tamponare (Acronim: TRAMDAR)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1762
Număr contract: 409PED/2020

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Denumirea subprogramului: Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare
Tipul proiectului: Proiect experimental – demonstrativ
Finanţare: Bugetul de stat; Valoarea totală a contractului: 591.125 lei – de la bugetul de stat,
Durata contractului: 24 luni (26.10.2020 – 25.10.2022)
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE – CA BUCURESTI (INCDIE ICPE-CA),

Partener P1 – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI

Utilizarea cunoștințelor dobândite în activitatea de cercetare fundamentală de către membrii echipelor de proiect din Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA și din Universitatea Politehnica din București pentru proiectarea, dezvoltarea, producerea și validarea în laborator a unui produs care poate fi montat pe tramvaie și, lucrând independent de celelalte echipamente ale vehiculului, poate alerta conducătorul de tramvai atunci când o coliziune este iminentă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Obiectivul specific OS1. Creșterea cunoștințelor privind senzorii LiDAR și RADAR.

Se studiază diferiți senzori Lidar și Radar, hardware-ul necesar pentru a decoda informațiile furnizate de astfel de senzori, astfel încât senzorii să fie utilizați și testați în condiții de laborator.

– Obiectivul specific OS2. Dezvoltarea unui model experimental pentru interior,

Modelul va conține senzori LiDAR, pentru calcularea distanței, pentru măsurarea vitezei absolute și a vitezei relative între două vehicule aflate pe aceeași linie. Software-ul va fi validat pe un model experimental la scară mică, bazat pe un vehicul miniaturizat, pentru testarea soluției tehnice în interior.

– Obiectivul specific OS3. Dezvoltarea unui Model Experimental pentru exterior.

Modelul va conține unul sau mai mulți senzori LiDAR cu rază mare de detecție. Soluția trebuie să fie fezabilă economic, deoarece senzorul trebuie să fie cea mai ieftină soluție care poate face măsurătorile și determinarea distanței cu performanțele: precizie de detectare a vitezei mai mică de 0,15 m/s, eroare de măsură a distanței mai mică de 0,1m, eroare viteză relativă determinată mai mică de 0,25 m/s. Modelul nu realizează nici o soluție de frânare automată.

– Obiectivul specific OS4. Diseminarea rezultatelor. Diseminarea va fi o acțiune continuă pentru ambele echipe implicate pentru publicarea de articole științifice.

Echipele proiectului:

Coordonator CO: INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Director de proiect: Dr. ing. Emil TUDOR emil.tudor@icpe-ca.ro

Partener1: Universitatea Politehnica din Bucureşti
Responsabil de proiect: Prof. Dr. Ing. Gabriel POPA gabriel.popa@upb.ro

Prezentarea livrabilelor/indicatorilor obținuți la finalul proiectului comparativ cu cei propuși.

 

Nr. crt. Livrabile/indicatori planificați Nr. Livrabile/indicatori realizați Nr.
1 Studii 2 Studii 2
2 Proiect Tehnic 2 Proiect Tehnic 4
3 Produse – Modele Experimentale 2 Produse – Modele Experimentale 2
4 Raport de Încercări 3 Raport de Încercări 3
5 Lucrări Științifice sau Prezentări la conferință 2 Lucrări Științifice sau Prezentări la conferință 3

Rezultate finale

Proiectul 409PED/2020 a avut ca principal obiectiv creșterea cunoștințelor privind utilizarea senzorilor LiDAR cu unghi îngust și cu raza mare de detecție și modul în care aceștia pot fi folosiți la prevenirea tamponării tramvaielor.
Pentru a testa acești senzori a fost realizat, în primele etape, un Model Experimental (Figura 1) realizat la scară redusă, pentru a testa în laborator acești senzori și pentru a perfecționa software-ul de prelucrare a datelor furnizate de senzori.
În ultima etapă a fost dezvoltat un Model Experimental (Figura 2) care folosește componentele cu raport preț-performanțe optime și cu care se poate monta pe tramvai și pot fi probate soluțiile de semnalizare a iminenței unei tamponări. Activitățile sunt reflectate în publicații științifice cu impact în mediul academic.

(a) (b)

Figura 1a. Modelul experimental de interior TRL3 / Figura 1b Date prelevate

(a)(b)

Figura 1a. Modelul experimental de interior TRL4 / Figura 1b Date prelevate

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Raport final

×