MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Senzori cu valva de spin avansaţi pentru aplicaţii de mãsurãtori de precizie non-contact ale curenţilor DC/AC; (Acronim: SpinCurrentSense)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1804

Număr contract: 315PED/2020

Finanţare: bugetul de stat

Domeniu: 4.1 – Eco-nano-tehnologii

Valoarea totală a contractului: 600.000 lei

Durata contractului: 24 luni

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI (INCDIE ICPE-CA)

Partener: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

Rezumat

Scopul proiectului constă in proiectarea, dezvoltarea, testarea si validarea unui demonstrator care utilizează structuri spin-valve magneto-resistive pentru sesizarea de precizie, non-contact, a curenților DC/AC.

Demonstratorul, e format din doi senzori spin-valve MR, realizați prin nanotehnologie, compus dintr-un multistrat de filme subțiri de tipul Ta/PL(tFL)/Cu(tCu)/PL(tPL)/FeMn( 10 nm)/Ta. Multistratul de filme subțiri este depus prin tehnologia “high vacuum sputtering”. Modelul demonstrativ propus reunește aspecte inovative si un grad înalt de noutate internațională. Proiectarea demonstratorului furnizează o înaltă flexibilitate in construirea a diferitelor aplicații si procesarea semnalului.

  1. Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea demonstratorului, bazat pe structuri spin-valve, pentru sesizarea  non-contact a curenților DC/AC.
  2. Alt important obiectiv este validarea tehnologiei de microfabricaţie pentru obținerea senzorilor de curent spin-valve. Prin implementarea obiectivelor de mai sus și ținând cont de expertiza cercetătorilor implicați, prin articolele publicate si infrastructura de cercetare existentă la ICPE-CA si UTBv, putem spune ca proiectul este fezabil.

Principalul rezultat al proiectului va fi demonstratorul, care incorporează 2 senzori bazați pe structuri spin-valve nano-metrice şi un strip conductiv in formã de “U”, din Au sau Cu. Acest strip conductiv in formă de “U” permite măsurători diferențiale a curenților DC/AC.

Depunerea in vid înalt a multistraturilor pentru senzori va determina dezvoltarea unor noi operații de nanotehnologie cu scopul de a obține proprietățile magnetice/electrice, Aceasta nouă rețetă de microfabricaţie va fi un alt rezultat al proiectului.

Dintre rezultatele preliminare care au condus la conceptul proiectului este: Brevetul Ro 125187/30-07-2013 “Microsensor magneto-resistiv de rotație” Jenica Neamțu si Marius Volmer.

 

 

Etapele proiectului:
Etapa 1 + Etapa 2 (Document *PDF)
Etapa 3 (Document *PDF)

Date de contact:

CO: INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Director de proiect: Dr. Jenica NEAMȚU

Telefon: 021 346 72 31, E-mail: jenica.neamtu@icpe-ca.ro;

×