INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana english
ACTIVITĂȚI


HOME DESPRE PROIECT OBIECTIVE REZULTATE GRUP ȚINTĂ ACTIVITĂȚI CONTACTE MEDIA


Activităţi de tip A - Activităţi pentru stimularea transferului de cunoştinţe
A.1. Identificarea şi formularea ofertei de expertiză şi rezultate a organizaţiei de cercetare
A.2. Asistenţă directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză disponibilă a organizaţiei de cercetare, ce se potrivesc cu nevoile şi cerinţele IMM-urilor
A.3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice
A.5. Identificarea de noi potenţiali beneficiari ai transferului de cunoştinţe, inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer.

Activităţi de tip B - Activităţi privind accesul întreprinderilor la facilităţile, instalaţiile, echipamentele organizaţiei de cercetare
B.1. Acces la infrastructură/ laboratoare/echipamente CD
B.2. Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice
B.3. Inchiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii

Activităţi de tip C - Activităţi de transfer de abilităţi/competenţe CD şi de sprijinire a inovării
C.1. Activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru şi în numele întreprinderii
C.3. Cercetări de piaţă realizate de organizaţia de cercetare pentru întreprinderi
C.4. Servicii de etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii furnizate de organizaţia de cercetare.

Activităţi de tip D - Activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere
D.1. Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere
D.2. Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

Activităţi de tip E - Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)
E1. Management general proiect
E2. Management tehnic
E3. Managementul riscurilor
E4. Managementul de informare şi publicitate
E5. Monitorizarea financiară a proiectului
E6. Monitorizarea juridică a proiectului.

INDICATORI AI PROIECTULUI

Indicatori de realizareValoare la începutul perioadei de implementare a activităţilor proiectuluiValoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităţilor proiectului
Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici şi mijlocii13
Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi02
Număr de licenţe acordate întreprinderilor01
Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi0730006
Număr de publicaţii ştiinţifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea02
Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului02
Cereri de brevete rezultate din proiect02
Indicatori de rezultatValoare la începutul perioadei de implementare a activităţilor proiectuluiValoare la sfârsitul perioadei de durabilitate
Număr de întreprinderi mici şi mijlocii (entităţi legale distincte) cu care solicitantul a cooperat24Proiect cofinanţat de Uniunea Europeana prin FEDR
Investim în dezvoltare durabilă
Cod My SMIS: 105566
ID: P-40-311
Durata proiectului: 48 luni
Valoare totală a proiectului: 9.070.631 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR: 6.934.632,25 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional: 1.348.492,75 leiSigla ICPE-CA Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector 3, 030138, București, Romania, Tel. +40-21-346.72.31; +40-21-346.72.35; fax 021-434.02.41,
website: www.icpe-ca.ro
e-mail: office@icpe-ca.ro