INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana english
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi

PHOENIX


HOME DESPRE PROIECT OBIECTIV REZULTATE GRUP ȚINTĂ ACTIVITĂȚI CONTACTE


OFERTANT ICPE-CA București
Departament Materiale Avansate

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti derulează în perioada 23.09.2016 - 22.09.2021 proiectul " Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi PHOENIX"- Cod SMIS2014+ 105568. Proiectul PHOENIX este destinat transferului de cunoştinţe ȋn domeniul eco-nano-tehnologiilor și materialelor avansate, integrând inovarea și dezvoltarea tehnologică furnizată de experiența, expertiza, cunoașterea științifică și infrastructura din domeniul materialelor avansate deținută de INCDIE ICPE-CA, pentru crearea unor sinergii specifice cu mediul economic național activ în acest domeniu.


Oportunități oferite de proiectul PHOENIX

Domenii CD
Ofertă de expertiză și rezultate în cadrul
PHOENIX
LOGIN
acces înregistrare pentru întreprinderi
- grupul țintă pentru informații
suplimentare privind serviciile
disponibile prin proiectul PHOENIX)
LINK-URI UTILE
www.fonduri-ue.ro
Program Operational Competitivitate

• Comunicat de presă
• Conferință de lansare
• Prima Conferință Regională

Materiale de informare și publicitate
• Pliant
• Broșură

Comunicate de presă
• Anunțuri ziare
• Apariții TV


Contract nr. 133/23.09.2016, Cod SMIS2014+ 105568| Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3 Tip proiect Parteneriate pentru transfer de cunoștințe | Valoarea totală a proiectului - 14.862.900lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national | Durata proiectului: 23.09.2016 - 22.09.2021| Beneficiarul proiectului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, cu sediul în Splaiul Unirii Nr. 313, Sector 3, 030138, București, România, Tel: +40 21.346.72.31, +40 21.346.82.97, Fax: +40 21.346.82.99, www.icpe-ca.ro Contact:
INCDIE ICPE-CA București
Director de proiect: Dr. ing. Mariana LUCACI
E-mail: mariana.lucaci@icpe-ca.ro
Splaiul Unirii, 313, Sector 3,
030138, București, România
Tel: +40 21.346.72.31, +40 21.346.82.97
Fax: +40 21.346.82.99

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României