INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana english
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi


Conferința de lansare a proiectului PHOENIX

HOME DESPRE PROIECT OBIECTIV REZULTATE GRUP ȚINTĂ ACTIVITĂȚI CONTACTE

OFERTANT ICPE-CA București
Departament Materiale Avansate

Vă invităm să participaţi la Conferinţa de lansare a proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015 cu titlul:

“Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate
– Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi”


ID: P_40_403/ My Smis:105568/Contract 133/23.09.2016

care va avea loc în data de 17 martie 2017, începând cu ora 9:30, la sediul INCDIE ICPE-CA, Spl. Unirii, Nr. 313, sector 3, Bucureşti.


PROGRAM CONFERINȚĂ

09:30-10:00 Înregistrarea participanților (INCDIE ICPE-CA, Spaliul Unirii 313, Corp J, Etaj 3)
10:00–13:00 Dezbatere cu firmele potențial partenere in proiectul PHOENIX, deschisă tuturor specialiștilor participanți la Conferința de lansare a proiectului PHOENIX

Programul dezbaterii:

10:00-10:15 Cuvânt de deschidere
10:15-10:30 Prezentarea generala a proiectului PHOENIX, Dr. Mariana Lucaci- director de proiect
10:30-11:30 Prezentare laboratoare de cercetare din cadrul Departamentului Materiale Avansate implicate în cercetările din proiect (activități de tip C si D)
• "Laborator Materiale Metalice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte", Dr. Magdalena Lungu
• "Laborator Materiale Magnetice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte", Dr. Mirela Maria Codescu
• "Laborator Materiale Carbonice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte", Dr. Adela Băra
• "Laborator Materiale Ceramice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte", Ing. Georgeta Velciu
• "Laborator Materiale Polimerice, direcții de cercetare, proiecte și rezultate obținute în proiecte", Dr. Marius Lungulescu
11:30-11:40 Prezentarea ofertei de servicii științifice și tehnologice a Departamentului de Materiale Avansate, Ing. Sorina Mitrea
11:40-11:50 Activități în beneficiul firmelor, pentru stimularea transferului de cunoștințe, Dr. Eros Alexandru Pătroi
11:50-12:00 Sesiune deschisă -întrebări și răspunsuri
12:00-13:00 Sesiune de interacție între specialiștii din laboratoarele CD ale Departamentului Materiale Avansate și reprezentanții firmelor participante.


INVITAȚIE


MAPĂ CONFERINȚĂ


GALERIE FOTO


Domenii CD
Ofertă de expertiză și rezultate în cadrul
PHOENIX
LOGIN
acces înregistrare pentru întreprinderi
- grupul țintă pentru informații
suplimentare privind serviciile
disponibile prin proiectul PHOENIX)
LINK-URI UTILE
www.fonduri-ue.ro
Program Operational Competitivitate

Contract nr. 133/23.09.2016, Cod SMIS2014+ 105568| Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3 Tip proiect Parteneriate pentru transfer de cunoștințe | Valoarea totală a proiectului - 14.862.900lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national | Durata proiectului: 23.09.2016 - 22.09.2021| Beneficiarul proiectului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, cu sediul în Splaiul Unirii Nr. 313, Sector 3, 030138, București, România, Tel: +40 21.346.72.31, +40 21.346.82.97, Fax: +40 21.346.82.99, www.icpe-ca.ro Contact:
INCDIE ICPE-CA București
Director de proiect: Dr. ing. Mariana LUCACI
E-mail: mariana.lucaci@icpe-ca.ro
Splaiul Unirii, 313, Sector 3,
030138, București, România
Tel: +40 21.346.72.31, +40 21.346.82.97
Fax: +40 21.346.82.99

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României