Servicii oferite

Spaţii pentru desfaşurarea activităţii
Acces la utilităţi
Acces la echipamente şi maşini unelte:

 • Maşină de găurit in coordinate
 • Strung paralel
 • Maşină de rectificat (plan,universal)
 • Maşină de găurit radial
 • Prese (63-200tf),extruder tip Bulton
 • Cuptor pentru produse ceramice
 • Osciloscop, multimetru de precizie,
 • gaussmetru, balanţă de precizie,
 • micro- scop metalografic, etc.
Servicii de consultanţă:
 • asitenţă contabilă
 • asistenţă juridică
 • servicii de cercetare-dezvoltare
 • servicii de asitenţă şi consultanţă pentru realizarea modelelor experimentale
 • servicii de asistenţă şi consultanţă în exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală şi proprietate industrială
 • asitenţă şi consultanţă în obţinerea de fonduri în cadrul Programeor naţionale, europene şi internaţionale
 • Identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare ştiinţifică