Obiective

  • Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de IMM-uri din sectorul productiv şi servicii în domeniul ingineriei electrice, materiale avansate, surse noi de energie, ecotehnologii, IT;
  • Identificarea posibilelor proiecte de afaceri
  • Realizarea de parteneriate
  • Iniţierea de proiecte în cadrul Programelor Naţionale şi Internaţionale de C&D
  • Creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetării şi ale brevetelor
  • Crearea de noi locuri de munca, dezvoltarea economică regională
  • Înbunatăţirea accesului IMM-urilor la informaţii, servicii de consultanţă, surse de finanţare precum şi la servicii şi echipamente specifice C&D