Departament materiale metalice compozite si polimerice

Laborator materiale metalice

Direcții principale de CDI

Cercetare industrială (CI) și dezvoltare experimentală (DE) de materiale metalice si compozite avansate noi inovative si/sau imbunatatite pentru aplicaţii in domenii prioritare;
Cercetare aplicativă (CI și DE) în domeniul materialelor avansate şi componentelor pentru energie, inginerie electrică/electrotehnică, aplicaţii speciale şi/sau de mediu;
Dezvoltarea de cercetări interdisciplinare în domeniul funcţionalizării suprafeţelor metalice şi studiul proprietăţilor la interfaţă;
Eco-nano/micro tehnologii si tehnologii emergente de realizare noi materiale avansate

Servicii

Materiale, produse si tehnologii

Infrastructura de cercetare

×