Politica ICPE-CA

POLITICA GENERALA

Dr. Ing. Sergiu NICOLAIE, Director General ICPE-CA

Pe 12 aprilie 2001 a luat fiinta Institutul pentru Inginerie Electrica – Cercetari Avansate (ca societate pe acțiuni) prin reunirea unor laboratoare cu traditie in cercetare-dezvoltare pentru domeniile de materiale electrotehnice, inclusiv procesarea acestora prin radiatii ionizante, de inginerie electrica neconventionala, electrochimie si protectie impotriva coroziunii electrochimice si biologice, studiul vibratiilor si tehnologii de eliminare ale acestora.

În anul 2004, în luna august, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1282 publicată în M.O. nr. 775/24.08.2004 a luat ființă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucuresti (INCDIE ICPE-CA), prin reorganizarea SC ICPE-CA Cercetări Avansate SA.

Infiintarea acestui Institut Național a constituit semnalul reluarii traditiilor laboratoarelor noastre in Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru domeniile lor de activitate, adaptata noilor conditii socio-politice interne si externe. Strategiile anuale ale noastre pun accent pe conceptul de dezvoltare durabila specifica domeniului nostru: satisfacerea nevoilor economice, ecologice si sociale ale prezentului fara periclitarea sanselor de dezvoltare ale generatiilor viitoare.

Privita astfel, dezvoltarea durabila nu este decit un mijloc moral de a trece la societatea cunoasterii. Prezentarea acestei declaratii cu referiri la cele trei dimensiuni ofera beneficiarului nostru intern si extern, al cercetarilor si produselor finalizate, o imagine completa a Institutului nostru.

Daca privim acum realizarile institutului nostru din punct de vedere economic, vom recunoaste imediat ca pentru acesta „dezvoltare durabila” nu este o notiune goala, ci un mijloc spre succes durabil. Temele noastre de cercetare – finantate fie in cadrul programelor planului PNCDI al Ministerului Educatiei si Cercetarii, fie din surse externe sau din cele ale societatilor comerciale – cit si produsele si serviciile noastre promoveaza in marea lor majoritate progresul ecologic: solicitare redusa a mediului inconjurator atit la producator – beneficiarul tehnologiilor – cât si la utilizatorul produselor si serviciilor noastre. O masura a acestui succes este numarul mare de proiecte de colaborare stiintifica internationala, multi si bilaterale, in care este implicat colectivul nostru, iar nivelul performantei acestei munci isi gaseste reflexia in cele peste 121 lucrari stiintifice publicate/comunicate la nivelul anului 2017 in strainatate si tara, in cele 24 brevete de inventie inregistrate la care se adauga13 acordate in acelasi an.

Componenta sociala a politicii noastre de dezvoltare durabila nu este numai subliniata de Contractul Colectiv de Munca negociat in Institut, ci mai ales de activitatea si rezultatele muncii Comitetului Sanatatii si Securitatii Muncii in asigurarea pentru toti salariatii nostrii a unui loc de munca conform pregatirii acestora, indiferent de nivelul acesteia: primara, medie sau universitara.

dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Director General

Politica tehnologica

dr. ing. Elena ENESCU , Director Tehnic ICPE-CA

dr. ing. Elena ENESCU , Director Tehnic ICPE-CA

Dezvoltarea durabila este suportul calitatii vietii si prosperitatii economice. Aplicarea acestui concept pe termen mediu si lung si la nivelul institutului nostru, in toate domeniile lui de activitate – cercetare, dezvoltare, productie de serie mica, servicii si consultanta – trebuie sa constituie motorul unei politici manageriale sanatoase in sfera economicului si socialului, a politicii de personal si de mediu.

În domeniul dezvoltarii, al productiei de serie mica si al serviciilor deviza noastra a fost intotdeauna calitatea.

Înca de la infiintarea institutului, a fost creat un grup a carui sarcina principala si permanenta este implementarea unui sistem integrat, performant si activ, de calitate – mediu. Certificarea conform standardului international ISO 9001: 2015 și ISO 14001: 2015 reprezintă o primă dovadă a interesului major manifestat de noi in aceasta directie.

Dispunând de o importanta experienta, personalul existent are o inalta pregatire profesionala. De aceea activitatea noastra de dezvoltare, productie si servicii s-a caracterizat printr-o mare flexibilitate si mobilitate, ceea ce a permis satisfacerea intereselor si dorintelor clientilor nostri.

Clientii nostri sunt considerati cei mai importanti colaboratori deoarece ei aduc o contributie semnificativa la prosperitatea institutului.

În scopul cresterii satisfacerii intereselor beneficiarilor nostri traditionali si a penetrarii pe piata cu noi produse si servicii, in institut a fost dezvoltata o relatie corecta intre mobilitate, calitate, siguranta si responsabilitate asupra mediului.

Conceptul mobilitatii durabile aplicat diverselor noastre activitati s-a soldat cu urmatoarele:

In sfera dezvoltarii:
– conceperea de tehnologii noi si imbunatatirea celor existente, astfel incât sa se asigure un mediu de lucru mai sanatos si, in general, cu un impact diminuat asupra mediului;
– conceperea de noi produse durabile care sa constituie o alternativa pentru produsele traditionale si sa permita patrunderea pe alte piete de desfacere.
– Conceperea unui nou produs inseamna, pe lânga performante functionale superioare, si utilizarea economica a surselor de materii prime si energie si prezervarea pe termen lung a calitatii vietii si mediului.

In sfera productiei de serie mica:
– obtinerea de beneficii maxime pentru fiecare produs si serviciu;
– reducerea costurilor, utilizarea judicioasa a spatiului si timpului de lucru, economisirea de materii prime, energie si utilitati;
– eliminarea/reducerea deseurilor, reciclarea lor si a produselor uzate;
– reabilitarea echipamentelor si utilajelor existente.

In sfera serviciilor:
– extinderea gamei de servicii prin gasirea de noi oportunitati de valorificare a dotarii de exceptie a institutului: dezvoltarea unor tehnici de masura, testare si control a calitatii produselor si materialelor cu aplicatie in industria electrotehnica;
– servicii oferite in conformitate cu legislatia europeana in domeniul energetic, administrativ, de mediu si de proprietate intelectuala.

dr. ing. Elena ENESCU
Director Tehnic

POLITICA STIINTIFICA

Dr. ing. Iosif LINGVAY, Secretar Stiintific ICPE-CA

Dr. ing. Iosif LINGVAY, Secretar Stiintific ICPE-CA

Ştiinţa stă la baza dezvoltării durabile, care la rândul său, este suportul calităţii vieţii și prosperităţii economice. În INCDIE ICPE – Cercetări Avansate, acest concept defineşte linia directoare a tuturor activităţilor noastre, pe termen mediu şi lung, în toate domeniile de activitate, respectiv:
– abordarea domeniilor şi temelor de cercetare;
– preluarea şi execuţia tuturor comenzilor de la beneficiari pentru diverse piese, componente, materiale şi echipamente de înaltă tehnicitate dezvoltate în departamentele şi laboratoarele noastre;
– preluarea şi abordarea diverselor solicitări de servicii specializate şi asistenţă tehnică;
– asigurarea unui climat de muncă sănătos pentru personalul institutului.

În domeniul cercetării şi al serviciilor specifice de asistenţă tehnică deviza noastră a fost întotdeauna tehnicitatea şi ţinuta ştiinţifică. Acest deziderat a fost posibilă datorită personalului nostru bine pregătit profesional care este în contact direct şi permanent cu şcoala – instituţiile de învăţământ superior, mulţi dintre salariaţii noştri – cca. 10% (dorim ca acest procent să fie în permanenţă creştere) – fiind şi cadre didactice la diverse universităţi.

Coordonarea ştiinţifica a institutului nostru precum şi stabilirea politicii în domeniu este asigurată de Consiliul Ştiinţific format din 3 membrii de drept (Directorul General, Directorul Tehnic şi Secretarul ştiinţific), 13 membrii şi un secretar aleşi pentru câte o perioadă de 4ani.

În urma alegerilor din luna martie 2014. în Consiliul Ştiinţific al INCDIE ICPE-CA au fost aleşi membrii: Georgeta ALECU, Mihai BĂDIC, Adela BĂRA, Petru BUDRUGEAC, Ionel CHIRIŢĂ, Mirela Maria CODESCU, Gabriela GEORGESCU, Gabriela HRISTEA, Mariana LUCACI, Teodora MĂLĂERU, Sergiu NICOLAIE, Gimi Aurelian RÎMBU şi Violeta TSAKIRIS, membrii de drept fiind Wilhelm KAPPEL (Director general), Elena ENESCU (Director Tehnic) şi Iosif LINGVAY (secretar ştiinţific). În funcţia de secretar al Consiliului Sţiinţific a fost ales Gabriela OPRINA.

In concepţia noastră o activitate ştiinţifică de ţinută se poate baza doar pe un personal specializat, cu activitate ştiinţifică susţinută, selectat şi promovat după severe criterii de performanţă. În institutul nostru criteriile de performanţă în baza cărora se promovează personalul din cercetare sunt stabilite de Consiliul Ştiinţific.

Orientarea pe termen scurt al cercetătorilor noştri este spre abordarea unor teme de cercetare – finanţate fie din fondurile bugetare fie de la diverşi agenţi economici – prin care se urmăreşte realizarea unor produse şi servicii noi.

Orientarea pe termen lung al cercetătorilor noştri este spre abordarea unor teme prin care se urmăreşte dezvoltarea de produse, tehnologii şi servicii prin care pe termen lung se asigură progresul ecologic – solicitarea redusă a mediului, satisfacerea nevoilor societatii – dezvoltarea durabilă. În concepţia noastră comunitatea ştiinţifică este o comunitate deschisă spre viitor în care rezultate remarcabile se pot obţine numai printr-o largă deschidere, comunicare şi colaborare. De aceea promovăm colaborările cu toate mediile ştiinţifice din ţară şi străinătate. În acest context am organizat şi dorim sa organizam periodic si pe viitor o serie de manifestări ştiinţifice cum ar fi: conferinţa internaţională „Study and Control of Corrosion in the Perspective of Sustainable Development of Urban Distribution Grids”, conferinţa naţionala cu participare internaţională „NEW TRENDS IN MATERIAL SCIENCE”, conferinţa „Comunitatea ştiinţifică electrotehnică – o comunitate deschisă spre viitor”, mese rotunde „CEM – Compatibilitatea Electromagnetică” etc.

Dr. ing. Iosif LINGVAY,
Secretar Stiintific ICPE-CA

POLITICA DE MEDIU

dr. ing. Georgeta ALECU  Sef laborator  Management Integrat: Calitate-Mediu

dr. ing. Georgeta ALECU
Sef laborator
Management Integrat: Calitate-Mediu

Conducerea INCDIE ICPE-CA a adoptat o politică strategică care vizează îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi creşterea permanentă a nivelului calităţii produselor, proceselor şi personalului institutului, în vederea menţinerii prestigiului ştiinţific şi a succesului pe piaţa de desfacere internă şi externă.

Politica sa privind calitatea şi protecţia mediului este stabilită în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, fiind tradusă în practică prin realizarea unui sistem de management integrat calitate – mediu, documentat, controlabil şi supus în permanenţă optimizării.

Obiectivele politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului sunt:

1. Menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a sistemului de management integrat calitate – mediu, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015.
2. Eficientizarea creşterii veniturilor prin îmbunătăţirea managementului resurselor şi diminuarea cu min. 5% a cheltuielilor:
a. datorate non-calităţii;
b. datorate realizării de produse neconforme şi pierderilor din procesele tehnologice ale organizaţiei;
c. aferente asigurării de utilităţi.
3. Valorificarea prin transfer tehnologic în sectorul industrial a tehnologiilor elaborate şi a produselor omologate concepute şi realizate în programele naţionale de cercetare-dezvoltare.
4. Monitorizarea satisfacţiei clienţilor în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii produselor şi serviciilor oferite.
5. Instruirea, conştientizarea, recunoaşterea abilităţilor şi a potenţialului fiecărui angajat în vederea:
a. creşterii prezenţei INCDIE ICPE-CA în lumea ştiinţifică şi dezvoltarii de produse / servicii noi care să corespundă cerinţelor de calitate şi protecţiei mediului;
b. cunoaşterii politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului şi implicării maxime în aplicarea ei;
c. îmbunătăţirii permanente a sistemului de management integrat calitate-mediu.
6. Realizarea activităţilor, produselor şi serviciilor respectându-se protecţia mediului înconjurator, sursele de poluanţi cunoscute, monitorizate şi neutralizate până la valoarea limită admisibilă în normativele în vigoare.
7. Imbunătăţirea tehnologiilor şi produselor în sensul ecologizării acestora, al obţinerii de tehnologii “curate” şi adoptarea măsurilor de prevenire a poluării în toate domeniile de activitate.
8. Prevenirea poluării şi monitorizarea factorilor de mediu.
9. Realizarea unei bune gospodăriri a deşeurilor, substanţelor toxice şi periculoase şi a reziduurilor astfel încât, impactul activităţilor legate de acestea asupra mediului, să fie minim.
10. Conformarea cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe.
11. Comunicarea politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului publicului larg.

Conducerea INCDIE ICPE-CA este angajată în înfăptuirea politicii declarate, a obiectivelor stabilite, în îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate – mediu, în utilizarea de tehnologii curate, de prevenire a poluării, în respectarea legislaţiei şi reglementǎrilor de mediu aplicabile. In acest scop, sunt alocate resurse umane, materiale şi financiare pentru funcţionarea optimă a sistemului integrat.

Îmbunătăţirea continuă a performanţelor privind calitatea şi protecţia mediului este considerată un element dinamizant al sistemului de management integrat calitate – mediu, acordându-i-se atenţia cuvenită pentru a asigura progresul continuu al unităţii.

Toate departamentele au obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile politicii în domeniul calităţii şi protecţiei mediului şi legislaţia în vigoare.

Conducerea INCDIE ICPE-CA îşi asumă întreaga responsabilitate pentru politica adoptată şi pentru rezultatele obţinute ca urmare a aplicării ei.

Dr. ing. Georgeta ALECU
Sef laborator
Management Integrat: Calitate-Mediu

×